LT   |   EN      Mano KU   |   
MTEP rezultatų komercinimo potencialo didinimas KU
10-02-2020

Klaipėdos universiteto (KU) Jūros tyrimų institute vyko trečiasis Lietuvos mokslo ir studijų institucijų Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų susitikimas, kuriame taip pat dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM), Valstybinio patentų biuro, MITA atstovai. Susitikimo dalyvius pasveikino KU rektorius, pristatydamas Klaipėdos universiteto jūrinę specifiką ir naujausius pasiekimus.

Viktorija Vaitkevičienė, KORPIS projekto vadovė, pristatė projekto veiklas ir pasiekimus, aptarė projekto dalyvių kompetencijų ugdymo patirtį.  Klaipėdos universiteto, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotoja Miglė Urbonaitė-Ubė pasidalino įspūdžiais iš mokymų, skirtų socialinių ir humanitarinių mokslų rezultatų komercinimo aspektams. Mokslo ir inovacijų tarnybos specialistė Loreta Staškūnienė kalbėjo apie projekto KORPIS veiklas, susijusias su intelektinės nuosavybės teisėmis, jų apsaugos procesų algoritmo tobulinimu, o taip pat – apie patirtį, dalyvaujant Europos Komisijos inicijuotoje priemonėje IPBooster https://ipbooster.meta-group.com/ .

Zita Duchovskienė, ŠMSM Technologijų ir inovacijų skyriaus vedėja kalbėjo apie ministerijoje planuojamus kvietimus, skirtus entreprenerystės principų diegimui universitetuose, ilgalaikių stažuočių, mokymų mokslininkams ir mokslo vadybininkams finansavimą, o taip pat – apie planuojamas priemones, skirtas bandomosioms MTEP erdvėms sukurti ir prototipavimui, renginiams, kurių metu reprezentuojamos MTEP paslaugos ir jų rezultatai, narystei tarptautinėse organizacijose. Buvo aptarti MTEP paslaugų apskaitymų netikslumai LMT Vieversio informacinėje sistemoje.

Tomaš Šimulevič, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas pristatė informaciją apie ŠMSM vykdomą INTERREG EUROPE programos projektą „Mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūros tobulinimas: nuo fragmentuoto iki integruoto ir tvaraus bendradarbiavimo (InnoHEIs)“.

Kauno technologijų universiteto Nacionalinio inovacijų ir verslo centro Intelektinės nuosavybės valdymo projektų vadovė Greta Žėkienė kalbėjo apie Nacionalinės ir Baltijos šalių universitetų technologijų perdavimo asociacijos kūrimo iniciatyvas ir pirmuosius žingsnius, formalizuojant asociacijų veiklą.

Svečiai apsilankė ir buvo išsamiai supažindinti su KU Jūros tyrimų instituto atviros prieigos principu veikiančiomis laboratorijomis MTEP paslaugoms teikti. Laboratorijų veiklas pristatė jų vedėjai Paulius Rapalis, Artūras Tadžijevas ir Mindaugas Žilius.

Svečiai apsilankė ir KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute, kuris, atstovaudamas humanitarinius mokslus, tuo pačiu aktyviai dalyvauja komercinėje veikloje. Vizito metu svečiai su susidomėjimu klausėsi Silvos Pocytės, naro Valerijaus Krisikaičio bei Miglės Urbonaitės-Ubės pasakojimų apie KU istoriją, instituto atsiradimą, jo veiklas bei teikiamas paslaugas, sudėtingą darbą, žvalgant povandeninį pasaulį.

Džiaugiamės, kad kolegos iš Lietuvos universitetų, mokslo bei valstybinių institucijų turėjo galimybę išsamiai susipažinti su KU teikiamų MTEP paslaugų įvairove, o parodytas svečių susidomėjimas užtikrins ir tolesnę bendradarbiavimo plėtrą.

Projektas „MTEP rezultatų komercinimo potencialo didinimas Jūriniame slėnyje“ (trump. KORPIS), sutarties Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-0016, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis