LT   |   EN      Mano KU   |   
Mokytojų rengimo institucijų seminaras Briuselyje
03-06-2019

Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros vedėja Aida Norvilienė 2019 m. gegužės 27 – 29 dienomis dalyvavo Europos Komisijos programos „eTwinning“ iniciatyvos „Mokytojų rengimo institucijų įsitraukimas į „eTwinning“ programą seminare, vykusiame Briuselyje.

Programa „eTwinning“ skatina Europos mokyklų bendradarbiavimą naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT) bei teikia atitinkamą paramą, priemones ir paslaugas mokykloms. Be to, programa „eTwinning“ siūlo mokytojams nemokamas tęstinio profesinio tobulinimosi galimybes internetu.

Šiame seminare, dalyvavo 141 atstovas iš 35 šalių, dėstytojai, studentai ir nacionalinių agentūrų atstovai. Lietuvą šiame seminare atstovavo Švietimo mainų paramos fondo, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos ir Klaipėdos universiteto atstovai. Dalyvavome diskusijoje apie tai ar programos „eTwinning“ iniciatyvos „Mokytojų rengimo institucijų įsitraukimas į „eTwinning“ padeda rengti mokytojus ateities mokykloms, seminaruose, kurių metu įvairių šalių (Suomijos, Italijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės ir kt.) atstovai pristatė vykdomus projektus ir galimybes įsitraukti į iniciatyvas.

Dalyvavimą šiame seminare finansavo Švietimo mainų paramos fondas.