LT   |   EN      Mano KU   |   
Mokslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimas įgyvendinant dalyvaujamojo biudžeto projektą
25-06-2020

Klaipėdos universiteto Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedros ir Telšių rajono savivaldybės administracijos bendradarbiavimas projekte “Dalyvaujamojo biudžeto įgalinimas Baltijos jūros regione” (angl. Empowering Participatory Budgeting in Baltic Sea Region, EmPaci) atnešė akivaizdžių rezultatų. EmPaci projekto tikslas – įtraukti daugiau savivaldybių ir mobilizuoti įvairias gyventojų grupes ugdant savivaldybių administracijų gebėjimus, vystant transnacionalinius klasterius, bendradarbiavimą tarp savivaldybių ir gyventojų

2020 m. gegužės mėn. 28 d. Telšių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą “Dėl bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo finansavimo”. Pagal šį sprendimą Telšių rajono savivaldybės teritorijoje deklaravę gyvenamąją vietą gyventojai, ne jaunesni nei 18 metų, galės teikti projektus, kurie bus pilnai finansuojami iš savivaldybės biudžeto. Dėl projektų finansavimo galės spręsti patys Telšių rajono gyventojai, balsuodami už tuos, kuriuos speciali patariamoji komisija pripažins tinkamais finansuoti. Tokiu būdu bus įgyvendinta dalyvaujamojo biudžeto iniciatyva.

Kas yra dalyvaujamasis biudžetas?

Dalyvaujamasis biudžetas yra demokratinis sprendimų priėmimo procesas, kuriame gyventojai dalyvauja rengiant ir priimant savivaldybės arba viešojo sektoriaus organizacijos biudžetą. Kai kurie mokslininkai dalyvaujamąjį biudžetą vadina kylančia dalyvavimo paradigma, nes tai yra biudžeto paskirstymo prieiga, kuri remiasi dialogu, balso suteikimu, debatais ir tiesioginiu piliečių dalyvavimu. Yra nuomonių, kad dalyvaujamojo biudžeto nebuvimas laikomas miesto neatvirumu, nedraugiškumu esamiems ir potencialiems būsimiems gyventojams, kiti pažymi, jog dėka augančio demokratinio dalyvavimo, didesnės sanglaudos, pagerėjusio finansavimo paskirstymo viešosioms paslaugoms, turint pritarimą iš bendruomenių gali pasimatyti teigiamas poveikis sveikatos priežiūrai ir gerovės kūrimui.

Kodėl įprastai vietos valdžia taiko dalyvaujamojo biudžeto schemas?

Dažniausiai tuo siekiama atstatyti pasitikėjimą valdžia ir gauti legitimaciją sunkiems biudžetiniams sprendimams, įtraukiant į procesą gyventojų balsus. Tikėtina, kad todėl ši iniciatyva ir yra priimtina visų pakraipų partijoms – nuo kairės iki dešinės. Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyva nėra nauja, skirtingose šalyse taikomos įvairios, individualios dalyvaujamojo biudžeto versijos, tačiau Lietuvoje mažai žinoma, iš kur atsirado ir kaip veikia dalyvaujamojo biudžeto schemos. 2019 m. rugsėjo – gruodžio mėn. KU Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedra kartu su Telšių rajono savivaldybės administracija vykdė gyventojų apklausą dėl dalyvaujamojo biudžeto. Į anketos klausimus atsakė 1205 respondentai. Tyrimo metu paaiškėjo, kad tik 28,4 proc. respondentų prieš šią apklausą yra girdėję apie dalyvaujamąjį biudžetą. Taip pat didesnė dalis respondentų manė, jog dalyvaujamasis biudžetas turėtų būti taikomas dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, socialinių reikalų ir švietimo. Gyventojų nuomonė pasidalijo dėl dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo būdo. 49 proc. respondentų manė, jog geriausiai dalyvaujamąjį biudžetą būtų įgyvendinti interneto pagalba. Tačiau 45,1 proc. manė, jog turėtų vykti gyvi susitikimai ir diskusijos.

Kaip tai veikia?

Paprastai viskas prasideda nuo idėjų. Gyventojai susirenka į susirinkimus ir apsikeičia idėjomis, kas jiems yra aktualu. Tai daroma internetinėje erdvėje arba organizuojami susitikimai su gyventojais. Gali būti naudojamos gyventojų apklausos. Toliau idėjos apjungiamos ir gyventojai bendradarbiauja sukuriant galutinę prioritetų versiją, kuri būtų tinkama rengiant biudžetą. Tam galima naudoti elektronines priemones, pvz. – diskusijų forumus, socialinius tinklus. Toliau organizuojamas susitikimas dėl visų prioritetų konsolidacijos viename sąraše. Pabaigoje organizuojamas balsavimas. Geriau tai daryti gyventojų susitikimo metu, nors galima naudoti ir elektroninį balsavimą. Labai tinka balsavimas dėl prioritetų išdalijant lipdukus dalyviams, kad jie pažymėtų, kas jiems svarbu. Žinoma, tai gali nulemti, kad nugalės tam tikrų drąsių arba susitarusių gyventojų prioritetai. Pabaigoje galima pravesti dalyvių apklausą, siekiant sužinoti jų reakciją dėl balsavimo metu nugalėjusių prioritetų. Išmokti daugiau apie dalyvaujamąjį biudžetą galima studijuojant KU vykdomose viešojo administravimo bakalauro, Regionų valdysenos ir Nacionalinio saugumo magistrantūros studijų programose.