LT   |   EN      Mano KU   |   
Mokslininkai tobulino įgūdžius ir gilino žinias
13-07-2016

KU Humanitarinio ir ugdymo mokslų fakulteto profesorės dr. L. Rupšienės ir profesorės iš Universitety of Incarnate Word (JAV) dr. A.  Skukauskaitės  iniciatyva 2016 m. birželio–liepos mėnesiais vyko net keli tarptautiniai renginiai, skirti pažinti kokybinius tyrimus, ypatingą dėmesį skiriant etnografiniams tyrimams.

Pirmasis, birželio  15–17 dienomis, vyko profesorės iš JAV,  dr. A. Skukauskaitės seminaras „Šiuolaikiniai tarptautiniai reikalavimai akademinėms publikacijoms“. Profesorė sukvietė mokslininkus, siekdama atkreipti dėmesį į šiuolaikinius straipsnių rengimo standartus, kas svarbu rašant ir publikuojant juos, su kokiomis aktualijomis susiduriama pateikiant mokslo darbus viešoje erdvėje ir pan. Pasak profesorės, tokie mokymai ne tik sustiprina tyrėjų žinias ir kompetencijas, tačiau ir suartina žmones, padeda jiems pažinti ar lengviau suprasti, ką jie žino, ko ne, pasidalyti žiniomis su kitais ir pažvelgti į savo darbus tarptautiniame kontekste. Be to, tokie susibūrimai padrąsina mokslininkus, sudaroma galimybė patikrinti save, įgyjama daugiau pasitikėjimo. Mokymų dalyvė Giedrė pastebėjo, kad ypač naudinga buvo skaityti straipsnius ir juos „gyvai“ analizuoti, kritiškai vertinti. „Labai naudinga praktiškai išbandyti savo jėgas, mokantis rašyti, kritiškai analizuoti, diskutuoti – atvirai ir kolegiškai. Tai galimybė mokytis vieniems iš kitų ir dalintis savo tyrimais,“ – teigė dalyvė.

Kiek vėliau, birželio 28–30 d. profesorė iš JAV dr. Judith Green (University of California, Santa Barbara, CA, JAV) su Lietuvos mokslininkais dalinosi tyrimų metodologijos ypatumais. Profesorė seminare ,,Diskurso analizė“ aptarė diskurso analizės idėjas edukologijos kontekste, atskleidė metodo taikymo galimybes, pateikė pavyzdžius, diskutavo, dirbdami grupėse mokymų dalyviai atliko pateiktas užduotis, aptarė pateiktą mokymosi medžiagą. Tomis pačiomis dienomis, doc. dr. Alba Lucy Guerrero (Pontifical Xaverian University, Bogota, Kolumbija) seminare „Naratyvinė analizė“ apžvelgė teorinių ir epistemologinių perspektyvų naratyviniame tyrime aspektus, išryškino sakytinį naratyvą kaip tam tikrą diskurso formą, teigdama, kad  naratyviniai tyrimai antropologijoje taikomi kaip būdas sužinoti, kaip savo kultūrą ir kasdienį gyvenimą supranta ir aiškina patys sociokultūrinės grupės nariai.

Po seminarų dalyvė Lina džiaugėsi, kad jie buvo aukščiausio lygio. „Ką gi čia daug girsi. Šaunu ir tiek. Puikūs dėstytojai, dažniau norėtųsi juos matyti Lietuvoje“, – sakė pašnekovė.

Renginių ciklą liepos 1–2 d. vainikavo 6-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Rethinking Educational Ethnography: Transparency in Ethnographic Epistemologies“, organizuota bendradarbiaujant su  Edukologijos katedros Alan Dreeben moksliniu centru iš University of Incarnate Word (JAV). Susirinkusią akademinę bendruomenę pasveikino KU Mokslo ir meno prorektorė dr. R. Vaičekauskaitė, pastebėdama edukologinės minties raišką ir svarbą praktiniame vyksme, o konferencijos pranešėjas, profesorius dr. D. Beach (Universitety of Gothenburg, Švedija) aktualizavo  tarptautinius ir nacionalinius etnografinio tyrimo edukologijoje aspektus, išskirdamas jo bruožus istoriniame ir lingvistiniame kontekstuose. Mokslininko teigimu, svarbu kurti ir vystyti tarptautinį mokslinį dialogą, įtraukiant įvairių kartų, tautų ir požiūrių tyrėjus.

Renginių ciklas ir konferencija buvo gera proga mokymų dalyviams pasitikrinti metodologines žinias, diskutuoti rūpimais klausimais, pasidalinti patirtimi ir tenkančiais iššūkiais. Tokių renginių prasmę, ko gero, geriausiai iliustruoja dalyvių išsakytos mintys: „Be galo džiugu kasmet, gražiausiu metų laiku sugrįžti į Klaipėdos universitete organizuojamus, jau tradiciniais tapusius, tarptautinius kokybinių tyrimų metodologinius seminarus. Šiemet dalyvavau itin intensyviuose seminaruose, kurių metu turėjome galimybę pasinerti į naratyvinės analizės ir diskurso analizės subtilybes. Nuoširdžiai dėkoju nuostabiosioms užjūrio profesorėms bei nenuilstantiems organizatoriams“, – sakė dalyvė Rasa. Jai pritarė kolegė Lina, kuri teigė, kad tokie seminarai galėtų tapti tradicija, o juose turėtų dalyvauti kuo daugiau dėstytojų. „Reikia pripažinti, kad daugeliui mūsų trūksta publikavimosi aukšto lygio moksliniuose žurnaluose patirties. Ačiū profesorėms už nuoširdų dalijimąsi žiniomis ir patirtimi, atsakymus į mūsų klausimus, patarimus ir individualias konsultacijas“, – dėkojo Giedrė.