LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Mokinių neformalių žinių klubas: „Aš galiu, Klaipėda!“

Klaipėdos universitetas (KU) prisijungia prie Klaipėdos Rotary klubo projekto, skirto gabiam ir talentingam jaunimui. Sausio 16 dieną, KU vyko pirmasis susitikimas, į kurį susirinko per pusšimtis moksleivių, norinčių dalyvauti neformalių žinių klube.

Šis Klaipėdos Rotary klubo inicijuojamas projektas orientuotas į 2024 – 2027 metus, kai dabartiniai devintokai – dvyliktokai, kurių žinios įvertinamos aukščiausiais balais, baigs savo studijas įvairiuose pasaulio universitetuose. Tikėtina, jog didelė jų dalis, suras savo vietą ne Klaipėdoje, o kituose Lietuvos miestuose bei kitose pasaulio šalyse ir jų ryšiai su gimtuoju miestu galimai nutrūks.

Mokinių neformalių žinių klube bus siekiama vyresniųjų klasių moksleiviams suteikti žinių apie Klaipėdą ir jos istoriją, ekonominį, mokslinį, socialinį, kultūrinį gyvenimą. Šiomis temomis projekto dalyviams paskaitas skaitys Klaipėdos universiteto dėstytojai.

Pasak Rotary klubo prezidento Vlado Stūrio, iš viso planuojama surengti 11 užsiėmimų. Jie vyks 2 kartus per mėnesį. Taip pat bus organizuojami įvairūs susitikimai, diskusijos, išvykos į miesto įmones ir organizacijas. Numatomi ir projekto dalyvių bendruomenę formuojantys renginiai.

Užsiėmimų tematika apims šias sritis: miesto istorija, miesto gyvenimo organizavimas, plėtra ir ateitis; ekonomika; mokslas; kultūra.

Projektą organizuoja Klaipėdos Rotary klubas kartu su Klaipėdos Senamiesčio Rotaract klubu ir Klaipėdos Interact klubu Ad Astra. Projekte taip pat dalyvauja Klaipėdos miesto savivaldybė (švietimo skyrius), Klaipėdos universitetas bei Nacionalinė moksleivių akademija. Išvardintų organizacijų ir institucijų atstovai, sudaro projekto Tarybą, kuri tvirtina projekto užsiėmimų temas, priima sprendimus svarbiausiais klausimais.