LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
MITAP II projektas bei PATLIB centro steigimas

2017 – 2018 metais Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) vykdo projektą Mokslo ir tyrimų atvira prieiga – MITAP II“, kurio pagrindinė veikla – mokslo paslaugų identifikavimo mokymai. Juose dalyvauja ir gausus būrys Klaipėdos universiteto mokslininkų. Mokymų tematika apima esmines technologijų perdavimo proceso sritis – pradedant intelektinės nuosavybės valdymu, baigiant naujo produkto/technologijos taikymo versle ir viešajame sektoriuje galimybių įvertinimu. Šiandien buvo nagrinėjami patentinės paieškos, rinkos duomenų paieškos aspektai, atliekamos praktinės užduotys.

Taip pat šiandien laikinai einantis KU rektoriaus pareigas prof. dr. Artūras Razbadauskas, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko direktorė Roma Stubrienė bei LR valstybinio patentų biuro direktorius Arūnas Želvys pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl PATLIB centro steigimo. Sutartis dėl  PATLIB (Patent Library) centro steigimo pasirašyta atsižvelgiant į visuomenės poreikį gauti informaciją, susijusią su pramonine nuosavybe bei turimą sutarties šalių kompetenciją pramoninės nuosavybės srityje ir būtinybę bendradarbiauti efektyviai skleidžiant visuomenei pramoninės nuosavybės informaciją.

PATLIB centras teiks informaciją visuomenei paslaugų pramoninės nuosavybės informacijos klausimais, ypač susijusiais su patentais, taip pat švies ir informuos visuomenę apie pramoninės nuosavybės apsaugos sistemą.