LT   |   EN      Mano KU   |   
Miglės Urbonaitės-Ubės daktaro disertacijos gynimas
16-11-2018

2018m. lapkričio 30 d. 13 val. Klaipėdos universiteto VI korpuso Auloje (Herkaus Manto g. 84, Klaipėda) ginama Miglės Urbonaitės-Ubės disertacija, tema: „Vėlyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų importiniai keraminiai indai Vilniaus miesto ir pilių teritorijoje“ (Istorija 05 H), darbo vadovas – prof. habil. dr. Vladas Žulkus (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H). 

Disertacijos tikslas – surinktų importuotų keraminių indų analizės pagrindu nustatyti kaip skirtingos kultūrinės įtakos reiškėsi Vilniaus kultūriniame ir socialiniame kontekste. Importuoti indai interpretuojami kaip tam tikros kultūrinės ar socialinės grupės reprezentacija. Šis aktyvusis dėmuo reiškėsi per kitoniškas technologines savybes, indų stilistinius ir dekoratyvinius elementus. Indų gamybos vietos nustatomos pagal jų vizualinius ir technologinius požymius naudojant lyginamąjį ir cheminius tyrimų metodus. Visapusiškam šio modelio išpildymui sukurtas importuotų keraminių indų katalogas, kuris ateityje pasitarnaus kaip įrankis tikslinant archeologinių sluoksnių chronologiją bei sudarys sąlygas jį panaudoti kaip vieną iš galimų pavyzdžių identifikuojant ir katalogizuojant keraminius indus. Remiantis susistemintais duomenimis ir jų analize, nustatytos XIII–XVII a. kultūrinių įtakų kryptys ir kaitos tendencijos. Surinkta medžiaga leido nustatyti Vilniuje vykusius kultūrinius ir technologinius pokyčius, kuriems įtakos turėjo atvežtinių keraminių indų atsiradimas ir paplitimas.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas – doc. dr. Gintautas Zabiela (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H

Povilas Blaževičius (Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai,, humanitariniai mokslai, istorija – 05H)

prof. dr. Albinas Kuncevičius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H)

doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, menotyra –03H)

Ernestas Vasiliauskas (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H)

Su disertacija galima susipažinti: https://www.ku.lt/mokslas/doktorantura/ginamos-apgintos-disertacijos/