Klaipėdos
universitetas
LR Prezidentės sveikinimas su Rugsėjo 1-ąja