LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Liūdnai išgarsėjusioje Novergijos saloje – Utǿya, vyko kursai apie prieštaringų temų svarstymą

Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros docentė dr. Reda Vismantienė rugsėjo 26–30 dienomis dalyvavo mokymo kursuose tema „Mokymas svarstyti prieštaringas temas“. Kursai organizuoti vykdant „Nordplus“ projektą, kurio tikslas – remti švietimo institucijas ir specialistus formaliojo bei neformaliojo ugdymo srityse:

  • mokyti kurti integracines ir demokratines erdves, kuriose jauni žmonės galėtų laisvai, nebijodami nagrinėti su jais susijusius klausimus;
  • mokyti taikyti mokymo strategijas ir metodus, kurie skatina nuoširdų ir pagarbų dialogą, kritišką mąstymą bei pagarbą skirtingumams.

Mokymo kursus organizavo Europos Wergeland centras (European Wergeland Centre – EWC) (Norvegija) kartu su Ugdymo plėtotės centru (Lietuva), Nacionaliniu švietimo centru (Latvija) ir Suomijos nacionaline švietimo agentūra. Dalyviai buvo iš Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Latvijos ir Lietuvos.

Penkių dienų kursai vyko Utǿya saloje (Norvegija), kurioje 2011 m. liepos 22 d. įvyko tragedija, kai teroristas, protestuodamas prieš valdančiosios daugumos kitoms tautoms, rasėms, religijoms palankią politiką, nužudė 69 žmones, kurių daugumai nebuvo net 18-os. Po šio įvykio visoje Norvegijoje svarstyta, ar salos nepalikti negyvenamos ir nelankomos – kaip prisiminimo. Vis dėlto nuspręsta, kad tai rodytų blogio pergalę, todėl sala vėl gyva, čia vyksta ekskursijos, mokymai, konferencijos, kultūriniai renginiai. Utǿya sala labai tiko mokymams, kurių tematika – subtili: rasizmas, terorizmas, prievarta, išnaudojimas ir kt.

„Mokymas svarstyti prieštaringas temas“ apėmė šias tematikas: patirtys ir iššūkiai, susiję su prieštaringomis temomis; ugdytojo vaidmuo; ugdytojo kredo ir vertybės, svarstant prieštaringas temas; Suomijos patirtis, mokant svarstyti prieštaringas temas; prieštaringų temų sąsajos su demokratija, pilietiškumu ir žmogaus teisėmis. Daug laiko ir dėmesio skirta nacionalinių mokymų programoms rengti.

Doc. dr. Reda Vismantienė, išklausiusi kursus Norvegijoje, gavo sertifikatą, patvirtinantį jos prieštaringų temų mokymo kompetencijas ir suteikiantį teisę vykdyti nacionalinius mokymus.

Mokymai apie prieštaringų temų svarstymą bus vedami Pedagogikos katedros dėstytojams, Vaikystės pedagogikos, Pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro studijų programų ir Šeimos edukologijos bei ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogikos magistrantūros studijų programų studentams. Vėliau tokie mokymai bus organizuojami Klaipėdos miesto darželių ir pradinių mokyklų pedagogams.