LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
KU kviečia į lituanistines studijas mokytojams (dirbantiems užsienio lituanistinėse švietimo įstaigose)

Kviečiame mokytojus ir dėstytojus, dirbančius užsienio lituanistinėse švietimo įstaigose, teikti paraiškas intensyvioms neformalioms lituanistinėms studijoms Klaipėdos universitete. Studijų metu pedagogai turės galimybę ne tik pagilinti lietuvių kalbos žinias, tačiau taip pat tobulinti didaktikos ir ugdymo psichologijos kompetencijas, įgyti papildomų žinių apie Lietuvos kultūrą, istoriją, tradicijas. Dalyviams bus organizuojami seminarai, kurių metu planuojama aptarti lietuvių kalbos norminimo (leksikos, rašybos, skyrybos) naujoves, praktinius lietuvių kalbos gramatikos aspektus, mokymo(si) proceso organizavimo principus, inovatyvius kalbos mokymo(si) metodus šiuolaikiniame ugdymo procese.

Studijų trukmė – 15 kalendorinių dienų, įskaitant dalyvių atvykimo ir išvykimo dienas.
Studijos vyks 2021 m. liepos 15–29 dienomis.

Dokumentai į intensyvias lituanistines studijas pedagogams Klaipėdoje priimami iki 2021 m. balandžio 9 d. imtinai (Lietuvos laiku).

Atsižvelgiant į pasaulinės pandemijos aplinkybes, intensyvios neformalios lituanistinės studijos mokytojams ir dėstytojams bus organizuojamos kontaktiniu (gyvai) ir / arba nuotoliniu būdu.

Stipendija / Skiriama parama

Atrinktiems dalyviams apmokamos intensyvios neformaliosios lituanistinės studijos Klaipėdos universitete ir skiriama valstybinė stipendija (300 eur). Kelionės išmoka neskiriama.

Svarbu! Studijoms vykstant nuotoliniu būdu, stipendija nėra mokama.

Daugiau informacijos: https://www.ku.lt/shmf/lituanistines-studijos-mokytojams-klaipedos-universitete-2021/