LT   |   EN      Mano KU   |   
Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išvažiuojamasis posėdis Klaipėdos universitete
14-09-2015

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išvažiuojamojo posėdžio Klaipėdoje spaudos konferencija
„Žiniasklaida kaip politinis ginklas“
Klaipėdos universiteto Mažoji Aula
2015 m. rugsėjo 15 d. 10 val.

Šio Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) išvažiuojamojo posėdžio tikslai – supažindinti Klaipėdos universiteto žurnalistikos studentus ir plačiąją visuomenę su Lietuvos audiovizualinės žiniasklaidos rinka ir jos reguliavimu, kelti žiniasklaidos raštingumą bei ugdyti sąmoningą informacinę visuomenę – paskatinti ją kūrybiškai ir kritiškai vertinti žiniasklaidoje pateikiamos informacijos turinį, padiskutuoti apie žiniasklaidą kaip politinį ginklą, svetimos šalies propagandos įtaką ir grėsmes, papasakoti apie priemones, kuriomis LRTK sustabdė nesantaikos ir karo kurstymą Lietuvoje retransliuojamose rusiškose televizijos programose. Be to, šio posėdžio metu bus pristatytos š. m. spalio 1 d. įsigaliosiančio Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos, suteiksiančios daugiau įgaliojimų LRTK ir padėsiančios efektyviau kovoti su draudžiamos informacijos skleidimu.

Pagal Visuomenės informavimo įstatymą LRTK yra nepriklausoma Seimui atskaitinga audiovizualinę žiniasklaidos sritį reguliuojanti ir kontroliuojanti institucija. LRTK dalyvauja formuojant valstybės audiovizualinę politiką, yra Seimo ir Vyriausybės ekspertė radijo ir televizijos programų transliavimo ir retransliavimo bei užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų klausimais.

Įgyvendindama savo funkcijas, LRTK daug dėmesio skiria programų stebėsenai, kovai su draudžiamos informacijos platinimu, teisės aktų tobulinimui, bendradarbiavimo su Lietuvos audiovizualinės rinkos dalyviais stiprinimui, taip pat Lietuvos regioninės audiovizualinės žiniasklaidos skatinimui ugdyti pilietišką visuomenę, o tai ypač aktualu pagausėjus svetimos šalies propagandai ir netgi informacinio karo akivaizdoje.

Siekdama susipažinti, kaip Lietuvos radijo ir televizijos transliuotojai ir retransliuotojai regionuose ruošia ir pateikia objektyvią informaciją, kokiais kanalais ją gauna, kokios darbo sąlygos, techninė ir kita įranga, šiais ir praėjusiais metais LRTK surengė kelis išvažiuojamuosius posėdžius, organizavo paskaitas ir spaudos konferencijas aktualiomis temomis įvairių miestų savivaldybėse.

Edmundas Vaitekūnas
LRTK pirmininkas