LT   |   EN      Mano KU   |   
Lietuvos narystė Europos Kosmoso agentūroje svarbi ir Klaipėdos universiteto mokslininkams
22-03-2021

2021 m. kovo 18 d. Europos Kosmoso Agentūros taryba pasirašė asociacijos susitarimą su Lietuva, kuris bus galutinai ratifikuotas dar šių metų rudenį. Šiuo metu Europos Kosmoso Agentūros narėmis yra 22 šalys, o Lietuva nuo 2014 m. spalio mėn. yra bendradarbiaujanti šalis. Po sutarties ratifikavimo Lietuva taps pilnaverte asocijuota Europos Kosmoso Agentūros nare. Tai skatins inovacijas mokslo srityje, pažangių technologijų ir inovatyvios pramonės vystymą, didins kosmoso srityje veikiančio verslo ir mokslo konkurencingumą tarptautiniu mastu.

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto mokslininkai jau turi patirties bendradarbiaujant su Europos Kosmoso Agentūra. Šiemet mokslininkai užbaigė Europos Kosmoso Agentūros bendradarbiaujančių Europos valstybių plano (angl. PECS – Plan for European Cooperating States) finansuotą projektą ,,Kosminių mokslinių misijų duomenimis grįsto Lietuvos paviršinių vandenų aplinkos kokybės vertinimo bei stebėsenos sistemos vystymas‘‘, kuris Europos Kosmoso Agentūros atstovų pripažintas kaip vienas sėkmingiausių projektų. Pagrindinis šio projekto tikslas – sukurti metodus, kuriuos panaudojant būtų galima kartografuoti įvairius vandens telkinių parametrus, pavyzdžiui, chlorofilo-a koncentraciją, vandens skaidrumą, augaliją, vandens temperatūrą, panaudojant palydovinius Sentinel duomenis. Šie duomenys turi didelę praktinę vertę, kadangi ekologinė būklė ir vandens kokybė, tarša bei vandens „žydėjimo“ mastas gali būti stebimi visame vandens telkinyje vienu metu.

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto darbuotojų dr. Dianos Vaičiūtės ir dr. Tomos Dabulevičienės sudaryti chlorofilo-a koncentracijos ir vandens paviršiaus temperatūros Kuršių mariose žemėlapiai panaudojant 2021 m. kovo mėn. 17 d. Sentinel-3A palydovinius duomenis. Nors aplinka dar nerodo tikrųjų pavasario spalvų, tačiau, nepaisant žemos vandens temperatūros, Kuršių mariose jis įsibėgėja. Čia chlorofilo-a koncentracija, kuri rodo vandens telkinio produktyvumą, kinta nuo labai žemų verčių ties Nemuno delta iki aukštų verčių, t.y. daugiau nei 50 mg m-3 pietrytinėje, Kaliningrado sričiai priklausančioje Kuršių marių dalyje. Pabrėžtina, kad chlorofilo-a koncentracija, kuri viršija 50 mg g-3, atitinka vidutinę vandens kokybę (paprastai vertinimas atliekamas pasitelkiant vasarą išmatuotomis koncentracijomis).

Tad Lietuvos tapimas Europos Kosmoso Agentūros asocijuota nare yra svarbus žingsnis ir Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto mokslininkams, kurie yra pirmaujantys Kosminės okeanografijos ir vandenų aplinkos tyrimų srityje Lietuvoje ir kurie jau dabar glaudžiai bendradarbiauja su ekspertais iš įvairių šalių, pavyzdžiui, Italijos, Estijos, Suomijos, Nyderlandų.