LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Lietuvių kilmės užsieniečiai kviečiami teikti prašymus paramai studijoms gauti

Valstybinis studijų fondas kviečia Lietuvių kilmės užsieniečius teikti prašymus paramai studijoms gauti.

Studentai, norintys gauti paramą, nuo rugpjūčio 26 iki rugsėjo 30 d. turi užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.

Daugiau informacijos Fondo interneto tinklapyje www.vsf.lrv.lt arba telefonu (8 5) 263