LT   |   EN      Mano KU   |   
Laisvai pasirenkamųjų studijų dalykų registracija 2020-2021 studijų metams
08-05-2020

Laisvai pasirenkamų studijų dalykų registracija 2020-2021 studijų metams vyksta internete adresu: https://web.liemsis.lt/kuis/stp_prisijungimas

Registracijos pradžia: Gegužės 11 d.

Registracijos pabaiga: Gegužės 22 d. 

Laisvai pasirenkamų studijų dalykų sąrašas ir tvarkaraštis 

Studijų dalyko apimtis kreditais negali būti mažesnė už apimtį, numatytą studijų programoje. Norėdami pasirinkti didesnės apimties laisvai pasirenkamą studijų dalyką, kreipkitės į dekanatą.