LT   |   EN      Mano KU   |   
Laisvai pasirenkamų studijų dalykų registracija 2022-2023 studijų metams
23-05-2022

Registracijos pradžia – 2022 m. gegužės mėn. 24 d.

 pabaiga – 2022 m. gegužės mėn. 30 d.

Mieli studentai, laisvai pasirenkamų studijų dalykų registracija 2022–2023 studijų metams vyksta Universiteto akademinėje informacijos sistemoje adresu https://web.liemsis.lt/kuis/stp_prisijungimas

Laisvai pasirenkamų studijų dalykų sąrašas ir tvarkaraštis

Studijų dalyko apimtis kreditais negali būti mažesnė už apimtį, numatytą studijų programoje. Norėdami pasirinkti didesnės apimties Laisvai pasirenkamą studijų dalyką, kreipkitės į dekanatą.