LT   |   EN      Mano KU   |   
Laisvai pasirenkamų studijų dalykų registracija 2018–2019 studijų metams
11-05-2018

Registracijos pradžia – 2018 m. gegužės mėn. 14 d.; pabaiga – 2018 m. gegužės mėn. 25 d.

Mieli studentai, laisvai pasirenkamų studijų dalykų registracija 2018–2019 studijų metams vyksta Universiteto akademinėje informacijos sistemoje adresu https://web.liemsis.lt/kuis/stp_prisijungimas

Laisvai pasirenkamų studijų dalykų sąrašas ir tvarkaraštis.

Studijų dalyko apimtis kreditais negali būti mažesnė už apimtį, numatytą studijų programoje. Norėdami pasirinkti didesnės apimties Laisvai pasirenkamą studijų dalyką, kreipkitės į dekanatą.