LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Kvietimas teikti valstybės remiamų paskolų prašymus-anketas

Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą 2019–2020 s. m. pavasario semestre, privalo užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą Valstybinio studijų fondo tinklalapyje https://studentai.vsf.lt/studentai/ nuo 2020 m. vasario 24 d. (8 val.) iki 2020 m. kovo 13 d. (15 val.)

2019–2020 s. m. pavasario semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  1. studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis;
  2. gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 50 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (1950 Eur). Pavasario semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 25 BSI dydžių (975 Eur);
  3. dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžių (2340 Eur).

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Primename, kad jeigu studijų metų pradžioje studentas su banku pasirašo sutartį paskolai studijų kainai sumokėti iš karto abiem semestrams, bankas paskolą perves į Universiteto sąskaitą kiekvieną semestrą. Pasirašius paskolos sutartį, pirmoji paskolos dalis, lygi studento už rudens semestrą mokamai studijų kainai, pervedama per 3 darbo dienas nuo paskolos gavėjo prašymo gavimo pervesti šią paskolos dalį.

Paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo 2020 m. vasario 1 d. iki liepos 1 d., kai studentas bankui pateikia prašymą pervesti likusią paskolos studijų kainai sumokėti dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama.

Papildomą informaciją Jums suteiks:

Alina Adamonienė, Valstybinio studijų fondo vyriausioji specialistė

tel.: (8 5) 255 3371, el. paštas alina.adamoniene@vsf.lt

Informaciją apie valstybės remiamas paskolas rasite tinklapyje http://vsf.lrv.lt/