LT   |   EN      Mano KU   |   
Kvietimas teikti prašymus valstybės remiamoms paskoloms
09-02-2022

Prašymų-anketų PASKOLOMS gauti pildymo datos:

Pradžia – 2022 m. vasario 14 d. (nuo 8:00 val.)

Pabaiga – 2022 m. kovo 9 d. (iki 15:00 val.)

Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą, privalo Valstybinio studijų fondo tinklalapyje https://studentai.vsf.lt/studentai/ užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti ją Fondui nurodytu būdu iki  2022 m. kovo 9 d.

2021/2022 s. m. pavasario semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  1. paskolosstudijų kainai sumokėtiŠios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies;
  2. paskolosgyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 80 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (3 360 Eur);
  3. paskolosdalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartisŠios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (2 520 Eur).

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Tais atvejais, kai studentas, pildydamas prašymą-anketą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolą ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą rasite adresu https://vsf.lrv.lt/lt/paslaugos/dokumentu-formos-1) Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų – anketų teikimo termino pabaigos, Valstybinio studijų fondo direktorius, atsižvelgdamas į valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytą lėšų poreikį, patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašą. Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – 2022 m. kovo 24 d.

Papildomą informaciją Jums suteiks:

Kristina Novickienė, Valstybinio studijų fondo Paskolų skyriaus vyriausioji specialistė

tel.: (8 5) 255 3376, el. paštas kristina.novickiene@vsf.lt

Informaciją apie valstybės remiamas paskolas rasite tinklapyje https://vsf.lrv.lt