LT   |   EN      Mano KU   |   
Kvietimas teikti paraiškas KU mokslo ir studijų skatinimo fondo paramai gauti
08-06-2020

Klaipėdos universiteto Mokslo ir studijų skatinimo fondas skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas Fondo paramai gauti.

Fondo parama skiriama šešioms sritims, informacija apie paraiškų teikimą, vertinimo kriterijus ir prioritetus pateikiama Fondo internetiniame puslapyje (https://www.ku.lt/paraiskos/).

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu pildant paraiškos formas ir pateikiant reikiamus dokumentus pagal paramos sritis Fondo internetiniame puslapyje. Paraiškų pateikimo data – 2020 m. birželio 30 d.

KVIETIMAS