LT   |   EN      Mano KU   |   
Kvietimas teikti paraiškas EU-CONEXUS personalo mokslinių tyrimų mobilumo konkursui
01-06-2021

Kvietimas teikti paraiškas EU-CONEXUS personalo mokslinių tyrimų mobilumo konkursui

EU-CONEXUS – tai Europos universitetas išmanių pakrančių miestų tvariai plėtrai.

EU-CONEXUS daugiausia dėmesio skiria urbanizuotoms ir pusiau urbanizuotoms pakrantėms, nes jos tampa vis tankiau apgyvendintomis vietovėmis ir yra labai svarbios prekybai, akvakultūrai ir žuvininkystei, energetikai bei turizmui. Tuo pat metu šios pakrantės yra labiausiai pažeidžiamos, atsižvelgiant į klimato kaitos padarinius. Šios savybės reikalauja integruoto valdymo, rizikos vertinimo ir planavimo dirbant įvairiuose sektoriuose ir disciplinose.

Šio kvietimo tikslas yra suteikti potencialiems pareiškėjams galimybę naudotis mokslinių tyrimų infrastruktūra ir projekto partnerių organizacijų padaliniais, esančiais visoje Europoje.

Atliekami tyrimai turėtų būti atliekami viename iš keturių EU-CONEXUS jungtinių tyrimų institutų (Gyvybės mokslų ir biotechnologijos institutas; Aplinkos mokslų ir biologinės įvairovės institutas; Pakrančių inžinerijos institutas; Socialinių, kultūros ir humanitarinių mokslų institutas). Norėdami rasti daugiau informacijos, apsilankykite EU-CONEXUS svetainėje.

Šis kvietimas yra atviras ir paskutinė mobilumo diena turi būti ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. Pasiūlymai bus vertinami Klaipėdos universitete, o priimtus pasiūlymus turės patvirtins JRSC. Apie atrankos rezultatus pareiškėjai bus informuoti ne vėliau kaip per du mėnesius nuo jų paraiškos pateikimo.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI:

Tyrėjai / mokslo darbuotojai / dėstytojai, doktorantai, post-doc tyrėjai, tyrimų techninis ir administracinis personalas.

TINKAMAS MOBILUMAS:

Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai gali vykti į mokslinius vizitus į EU-CONEXUS ir asocijuotų partnerių universitetus, jų organizuojamus seminarus ir konferencijas. Daugiau informacijos apie EU-CONEXUS partnerius ir asocijuotus partnerius galite rasti EU-CONEXUS svetainėje. Mobilumas užsienyje turėtų trukti nuo 5 iki 30 dienų (išskyrus konferencijas, kursus, seminarus).

FINANSINĖ PARAMA:

Finansavimas bus skirtas tik kelionės ir pragyvenimo užsienyje išlaidoms padengti. Bus finansuojamos faktinės praktikos ir veiklos institute dienos.

KAIP DALYVAUTI KONKURSE:

Norėdami dalyvauti EU-CONEXUS personalo mokslinių tyrimų mobilumo konkurse turite užpildyti ir atsiųsti Jelenai Bogatovai (el. paštas: jelena.bogatova@ku.lt) Paraiškos formą ir Gyvenimo aprašymą (CV).

KONTAKTAI:

Jelena Bogatova

Studijų tarptautiškumo vyresnioji specialistė

Studijų tarnyba

Herkaus Manto g. 84,

LT-92294 Klaipėda, Lietuva

Tel.: +370 46 398950 El. paštas: jelena.bogatova@ku.lt