LT   |   EN      Mano KU   |   
Kvietimas dalyvauti tyrime apie paramą studentams su negalia
12-01-2021

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu atliekamas tyrimas “Dėl finansinės pagalbos priemonių, skiriamų studentams turintiems negalią siekiant didinti studijų prieinamumą, panaudojimo mažėjimo”. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kokie veiksniai ir priežastys lemia studentų, galinčių pasinaudoti finansinės pagalbos priemonėmis, skirtomis didinti studijų prieinamumą studentams turintiems negalią, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ir vidutinis neįgalumo lygis, jų specialiesiems poreikiams, susijusiems su studijomis, tenkinti ir (ar) studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, skaičiaus mažėjimą aukštosiose mokyklose ir pateikti siūlymus dėl priemonių tobulinimo, siekiant didinti aukštosiose mokyklose studijuojančių (ir jas baigusių) studentų su negalia skaičių.

Šiam tyrimui ieškomi respondentai (interviu arba fokus grupei), kurie šiuo metu studijuoja aukštojoje mokykloje (kolegijoje arba universitete) ir gauna valstybės teikiamą finansinę paramą studentams su negalia (turi 45 proc. ar mažesnį nustatytą darbingumo lygį ir atitinka kitus finansinei paramai gauti reikalingus kriterijus).

Jei esate studentas/studentė su negalia, atitinkate nurodytus kriterijus ir sutiktumėte dalyvauti tyrime, kviečiame susisiekti el.paštu i.sirvinskaite@gmail.com.