LT   |   EN      Mano KU   |   
Kviečiama teikti paraiškas tikslinėms išmokoms neįgaliesiems gauti
02-09-2019

2019 m. rugsėjo 1 – spalio 16 dienomis studentai, turintys negalią ir pageidaujantys gauti projekto „Studijų prieinamumo didinimas” teikiamas tikslines išmokas, kviečiami teikti paraiškas Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) tinklalapyje.

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo internetinėje svetainėje http://vsf.lrv.lt, pasirinkdami „Elektronines paslaugas“.

Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“) studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis, pildydamas formą „Tikslinė išmoka 2019 m. rudens semestras“.

Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, jei jie:

  • yra Lietuvos Respublikos arba kitų valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje,
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį,
  • aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą (išskyrus atvejus, kai studentas, turintis negalią, nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo išmokėtos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos),
  • studijuoja pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą, pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą, pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą; trečiojoje pakopoje (doktorantūroje),
  • neturi akademinių skolų bei kitų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai rudens semestre vykdomi nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos. Studentui, kuris kreipiasi dėl tikslinės išmokos papildomo paraiškų priėmimo metu, tikslinė išmoka skiriama tik likusiam semestro laikotarpiui.

Tikslinė išmoka skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kas mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Tikslinės išmokos gavėjas privalo informuoti Fondą apie nutrauktas, sustabdytas studijas, akademines atostogas, įgautą skolą ar nuobaudą.

Studentai, turintys teisę į tikslinę išmoką, gali pretenduoti ir į Fondo teikiamą socialinę stipendiją.Daugiau informacijos suteiks

Valstybinio studijų fondo projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ tikslinių išmokų konsultantė Asta Motiejūnienė, tel. (8-5) 205 3961, mob. 8 615 173123 , el. p. asta.motiejuniene@vsf.lt