LT   |   EN      Mano KU   |   
KUSS skelbia viešąjį konkursą į Klaipėdos universiteto tarybą
09-02-2018

Klaipėdos universiteto studentų sąjungos (asociacija, juridinio asmens kodas 141840094, Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda) Taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Klaipėdos universiteto statutu ir Klaipėdos universiteto studentų sąjungos (toliau – KUSS) rinkimų tvarkos aprašu, skelbia viešąjį konkursą į Klaipėdos universiteto tarybos (toliau – Taryba) vietą, skirtą Klaipėdos universiteto absolventui, nepriklausančiam Klaipėdos universiteto personalui.

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmenys, ėję ir einantys atsakingas pareigas viešosios veiklos ar verslo srityse ir turintys žinių bei gebėjimų, kurie padės įgyvendinti Klaipėdos universiteto misiją ir strateginius tikslus.

Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi Tarybos kadencijas iš eilės.

Tarybos nariais negali būti: Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai bei politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, įmonių ar organizacijų, kuriose Klaipėdos universitetas visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų, vadovai ir jų pavaduotojai, Klaipėdos universiteto Senato nariai bei asmenys, pastaruosius trejus metus dirbę universitete.

Kandidatai į Tarybos narius ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 27 d., Klaipėdos universiteto Senato sekretoriatui (adresu Herkaus Manto g. 84, Senatas, kab. 208, Klaipėda, tel. 8 46 398 940; 8 46 398 920, el. pašto adresas: senatas@ku.lt) privalo pateikti:

  • Prašymą dalyvauti konkurse, nurodydami atstovaujamą veiklos sritį (Klaipėdos universiteto absolventai).
  • CV ir jos elektroninę versiją (pasirašytas), kuri turi būti siunčiama aukščiau nurodytu el. pašto adresu.
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Kandidatai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku.

Tarybos nario susitikimas su KUSS Taryba ir rinkimai vyks KUSS Tarybos rinkiminiame posėdyje, kuris vyks 2018 m. kovo 7 d. Detali rinkimų tvarka nustatyta Klaipėdos universiteto studentų sąjungos rinkimų tvarkos apraše.

Rinkimų rezultatai bus skelbiami KUSS ir KU  interneto svetainėse, visi kandidatai apie rinkimų rezultatus bus informuojami el. paštu, nurodytu kandidatų CV.