LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Kūno kultūros katedros bendradarbiavimas rengiant ir įgyvendinant projektą „Aktyvumo versmė“

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba skelbė prevencijos, socialinės reklamos, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkursą ir kvietė dalyvauti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas nevyriausybines organizacijas, juridinius asmenis, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas bei įstaigas, mokslo ir studijų institucijas teikti paraiškas, siekiant gauti Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšų.

Kūno kultūros mokytojų asociacija „Klaipėdos sportas“ (projekto partneris – Klaipėdos universitetas, vadovė – doc. dr. A. Šarkauskienė) pateikė konkursui projekto paraišką, kuriam įgyvendinti fondas skyrė lėšų. Bendra projekto suma – 24 693 eurai. Projekto veikloms įgyvendinti 3000 eurų skyrė Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultetas.

Projekto „Aktyvumo versmė“ tikslas – suteikti žinių ir skatinti paauglių (5‒6 klasių mokinių) sveikatą stiprinantį fizinį aktyvumą, sudarant galimybes visiems vaikams dalyvauti įvairiapusiškose, gerąja tarptautine patirtimi grindžiamose neformaliojo fizinio aktyvumo veiklose. Vykdant projektą paaugliai, dalyvaujantys neformaliajame fiziniame ugdyme mokykloje, mokysis nusistatyti ir įsivertinti fizinį aktyvumą, bus skatinami pasiekti dienos fizinio aktyvumo normas; jiems bus sudarytos galimybės išbandyti įvairias fizinio aktyvumo veiklas, nusistatyti savo fizinę ir psichinę prigimtį labiausiai atitinkančius pratimus bei žaidimus; bus supažindinti su užsienio šalyse (Jungtinėje Karalystėje, Turkijoje, Bulgarijoje) populiariomis paauglių fizinio aktyvumo veiklomis.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 10 mėnesių (pradžia – 2016-09-01, pabaiga –2017-06-30). Projekte „Aktyvumo versmė“ numatytos šios pagrindinės veiklos: seminarai; fizinio aktyvumo dienoraščio rengimas ir leidyba; objektyvus (naudojant pulsometrus) paauglių fizinio aktyvumo matavimas; paauglių konferencija „10 000 žingsnių“; renginiai „Aktyvumo versmė“; edukacinis fizinio aktyvumo mėnuo; renginys „Aktyvus europietis“; paauglių fizinio aktyvumo pratybos; anketinė apklausa.

Projekto dalyviai: 5‒6 klasių mokiniai, dalyvaujantys neformaliajame fiziniame ugdyme bendrojo ugdymo mokyklose, Klaipėdos miesto kūno kultūros ir sporto pedagogai, Klaipėdos universiteto Kūno kultūros katedros dėstytojai, Kūno kultūros ir sporto pedagogikos bei Fizinio aktyvumo ir sporto pedagogikos studijų programų studentai, užsienio šalių lektoriai.

Informaciją parengė doc. dr. Asta Šarkauskienė