LT   |   EN      Mano KU   |   
KU2030 strategijos posėdis
30-12-2020

2020 m. gruodžio 30 d. į pirmą posėdį rinkosi Rektoriaus įsakymu Nr. 1-054 sudarytas KU Strategijos 2030 įgyvendinimo komitetas. Posėdžio metu pirmininkė doc. dr. Rita Vaičekauskaitė pristatė parengtą KU Veiklos plano 2021-2022 m. koncepciją. Komitete pasidalinta veiklos plano rengimo sritimis ir funkcijomis. Veiklos planą numatyta parengti iki 2021 m. vasario mėn. Posėdžio metu taip pat pristatyta Strategijos įgyvendinimui skirto Atviro Forumo veikla ir jo paskirtoji koordinatorė Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili.