LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
KU vyko renginys skirtas žmonėms su negalia

Klaipėdos universitete vyko Sveikatos mokslų fakulteto (SvMF) Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centro organizuotas renginys „Žmonių su negalia socialinės gerovės stiprinimas sveikatinimo srityse“. Siekta išsiaiškinti pagrindinius žmonių su negalia poreikius ir prisidėti prie jų socialinės gerovės puoselėjimo. Apie tai, kokie klausimai aptarti, kokios priemonės numatomos ir ko bus siekiama, pasakojo viena iš renginio organizatorių, KU Sveikatos ir inovacijų mokslo centro vyriausioji mokslo darbuotoja prof. dr. Ingrida Baranauskienė.

Pasak prof. dr. I. Baranauskienės, pagrindinis renginio tikslas – išsiaiškinti, kaip Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto mokslininkai gali prisidėti prie žmonių su negalia socialinės gerovės puoselėjimo sveikatos srityje. Siekta surinkti Klaipėdos miesto ir regiono bendruomenę – tuos, kurie tiesiogiai susiję su žmonių, turinčių negalią, socialine gerove.

Be to, siekta susipažinti, susidraugauti. Dalyvavo žmonės, turintys negalią, specialistai, dirbantys su asmenimis, turinčiais negalią, ir Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto mokslininkai. Renginyje dalyvavo apie 90 žmonių iš Klaipėdos miesto ir Vakarų Lietuvos.

Bendradarbiavimo svarba

Klaipėdos universiteto Mokslo ir meno prorektorė doc. dr. Rita Vaičekauskaitė, fakulteto dekanas prof. Artūras Razbadauskas, Sveikatos mokslų fakulteto tarybos pirmininkė Elvyra Acienė papasakojo apie universitetą, fakultetą ir mokslininkų galimybes dalyvauti žmonių su negalia sveikatinimo veiklose.

Toliau renginys vyko taikant Pasaulio kavinių principą, kuris paremtas diskusija ir nevaržomu nuomonių išsakymu mažesnėse grupėse. Renginio dalyviai susiskirstė į grupes ir ėjo iš vienos „kavinės“ į kitą. Kiekvienoje jų lankytojai praleisdavo po 20 minučių, kur diskutavo, ieškojo problemų sprendimo būdų ir priemonių. Pasibaigus diskusijų laikui, „kavinių“ moderatoriai pristatė aptartus klausimus, pagrindines diskusijų mintis. Pirmieji tyrimo rezultatai atskleidė, kad bendradarbiavimo poreikis yra didžiulis, diskusijos dalyviai mato realias SvMF mokslininkų galimybes ir naudingas bendradarbiavimo kryptis.

Gerovė priklauso nuo mūsų visų

Visiems susipažinus, aptarus esmines problemas ir aktualiausius klausimus, ieškota ateities perspektyvų. Pasak I. Baranauskienės, buvo nemalonu išgirsti, kad Klaipėdos universitetas nepritaikytas žmonėms su negalia. Vis dėlto profesorė džiaugėsi, kad fakulteto mokslininkų ir institucijų bendradarbiavimo dėka situacija pamažu gerėja. Diskusijos išryškino ir dar vieną aktualią temą: pačių žmonių su negalia bei jų artimųjų aktyvumo svarbą. I. Baranauskienės teigimu, žmonės su negalia turi aktyviau įsitraukti į savo gerovės puoselėjimo procesą. Juk ir jie patys turi savimi rūpintis.

Aptarus pagrindinius klausimus ir problemas, atlikus diskusijų turinio analizę, bus numatytos tolesnės bendradarbiavimo kryptys, kuriamos strategijos, prisidėsiančios prie neįgaliųjų sveikatinimo. I. Baranauskienė tikisi, kad bendradarbiavimas tęsis ir tai leis pasiekti pačių geriausių rezultatų.

Tekstas: Aida Plytnykaitė