LT   |   EN      Mano KU   |   
KU vyko II-oji tarptautinė doktorantų mokslinė konferencija „Ugdymas ir švietimas žmogaus gerovei“
17-10-2018

2018 m. spalio 11–12 d. Klaipėdos universitete, bendradarbiaujant Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijai (LETA) ir KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedrai, surengta II Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) doktorantų mokslinė konferencija „Ugdymas ir švietimas žmogaus gerovei“, kurioje dalyvavo apie 150 dalyvių: įvairioms aukštosioms mokykloms atstovaujantys mokslininkai, doktorantai ir jų vadovai, apie doktorantūrą svajojantys magistrantai, Klaipėdos miesto ir rajono darželių auklėtojai. Prie šio mokslo renginio finansavimo prisidėjo LR švietimo ir mokslo ministerija bei Klaipėdos universitetas.

Linkėdami prasmingų diskusijų konferencijos mokslinį ir organizacinį komitetą, kurį sudarė tarptautiniu mastu pripažinti mokslininkai iš visų didžiųjų Lietuvos universitetų (VU, LEU, VDU, KTU, LSMU, MRU, KU), mokslininkus, edukologijos doktorantus, jų vadovus, kitus dalyvius atidarant konferenciją sveikino Klaipėdos universiteto l. e. p. rektorius prof. dr. A. Razbadauskas ir prof. dr. L. Rupšienė.

Pirmą konferencijos dieną skaityti plenariniai pranešimai: prof. Vilija Targamadzė (VU), prof. Margarita Teresevičienė (VDU), prof. Rūta Girdzijauskienė (KU), prof. Lilija Duoblienė (VU), prof. Raimonda Brunevičiūtė (LSMU), prof. Nilza Costa (Aveiro universitetas, Portugalija), prof. Ingrida Baranauskienė, doktorantės Eglė Pranckūnienė (VDU) ir Daiva Karužaitė (VDU), konferencijos dalyviai aptarinėjo šiuolaikinės mokyklos pažangos interpretacijas, mokymosi skaitmeninėje visuomenėje problemas ir perspektyvas, kūrybiškumo ir išminties sąsajas, ugdymo filosofijos naujienas. Dalintasi edukologijos taikymo aukštosios mokyklos studijose patirtimi, mokslo tiriamosios veiklos galimybėmis.

Pastebėtina, kad popietinėje konferencijos dalyje dalyviai turėjo galimybę ne tik pasiklausyti pranešimų sekcijose, bet ir dalyvauti diskusijoje su plenarinių posėdžių pranešėjais, kur galėjo užduoti klausimus, pateikti idėjų, pasidalinti patirtimi. Šios dienos popietę ir likusios konferencijos metu eksponuoti ir pristatyti stendiniai pranešimai, kuriuos parengė ir demonstravo mokslininkai bei pedagogai praktikai. Įsimintini buvo KTU, VU, ŠU mokslininkų ir Klaipėdos regos ugdymo centro pedagogų praktikų stendiniai pranešimai.

Spalio 11 d. vakarą visus dalyvius draugėn subūrė šventinis renginys, kurio metu lietuviškų ir kuršių dainų bei šokių mokė Klaipėdos krašto folkloro kolektyvas „Kuršių ainiai“. Neformalūs pokalbiai (per pertraukas ir konferencijos vakaronę) padėjo megzti naujus ryšius, dalintis edukologinių mokslinių tyrimų idėjomis, padiskutuoti apie aktualias švietimo problemas, pasikeisti nuomonėmis.

Antrą konferencijos dieną dalyvių dėmesį patraukė plenarinio posėdžio pranešėjų (profesorių Irenos Stonkuvienės, Jono Ruškaus ir kt.) pranešimai, kuriuose pateiktas žaismingas, netikėtas požiūris į pedagogikos istoriją, pedagogikos raidą ir tendencijas, švietimo ir ugdymo tyrimus. Ypač aktualus Klaipėdos universitetui buvo doc. Gražinos Šmitienės ir lektorės dr. Aidos Norvilienės pranešimas „Pedagogų rengimo Klaipėdoje šimtmetis: raida ir tendencijos“, kuriame aktualizuotas pedagogų rengimas KU, atkreiptas dėmesys į didelį pedagogų trūkumą Vakarų Lietuvos regiono mokyklose.

Popietinėje sesijoje dėmesio skirta ne tik mokslininkų, bet ir doktorantų projektų pristatymams ir aptarimui, kuris suteikė galimybę susipažinti su naujausių mokslo tyrimų ir metodologijų įvairove, temų aktualijomis, pasidalinti disertacijos rengimo patirtimi, pabendrauti su kolegomis, rašančiais disertacijas artimomis temomis ar besiremiančiais tos pačios krypties metodologijomis. Planuojama išleisti konferencijos recenzuojamą mokslo e. leidinį „Scientific research in education“, kuriame straipsnius galės publikuoti esami ir potencialūs doktorantai su savo vadovais.

Spalio 12 d. konferencijoje dėmesio sulaukė ir Erasmus+ projekto „Improving the initial education of adult immigrants“ (2IMINED) sekcija „Imigrantų švietimo problemos ir jų sprendimo galimybės“. 2IMINED projektui skirtos sekcijos tikslas – pristatyti Lietuvoje ir užsienyje vykdomų mokslinių bei praktinių tyrimų rezultatus imigrantų švietimo klausimais. Sekcijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė doktorantai, mokslininkai, švietėjai, tyrinėjantys imigrantų švietimo problemas. Sekcijoje pristatytas 2IMINED projekto komandos sukurtas inovatyvus, šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstas e. švietimo įrankis imigrantams migis.eu, kurio esminis tikslas – padėti atvykusiems imigrantams lengviau integruotis į priimančios šalies visuomenę suteikiant jiems svarbiausią informaciją. E. švietimo įrankis unikalus tuo, kad imigrantai gali vienoje vietoje, nemokamai surasti pagrindinę informaciją apie priimančios šalies kultūrą, socialinį gyvenimą, taisykles, papročius ir pan.

Konferencijos uždarymo renginyje konferencijos mokslinio ir organizacinio komiteto pirmininkė bei LETA prezidentė prof. dr. L. Rupšienė dėkojo konferencijos dalyviams ir organizatoriams, plenarinių posėdžių pranešėjams bei sekcijų vadovams, visiems dalyviams ir svečiams už pagalbą rengiant konferenciją bei dalyvavimą joje, pasidalino kitų metų planais apie III LETĄ konferenciją. Būtina paminėti, kad konferencija „Ugdymas ir švietimas žmogaus gerovei“ prisidėjo prie Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) esminio tikslo – sutelkti Lietuvos švietimo ir ugdymo tyrinėtojus, siekiančius profesionalumo, kurti edukologijos mokslo žinias, jų pagrindu – švietimo ir ugdymo praktikos inovacijas, puoselėti bendradarbiavimą su edukologijos mokslininkais, švietimo ir ugdymo praktikos tyrinėtojais.

Konferencijos dalyviai linkėjo, kad ši konferencija, kurioje dėmesys ir pagarba jaunam tyrėjui, formali mokslinė aplinka puikiai suderinta su teigiama, draugiška nuotaika, vyktų ir kitais metais. To ir linkime!