LT   |   EN      Mano KU   |   
KU vyko Erasmus+ mokslo projektas OFF-BOOK
08-06-2018

Birželio 6-7 dienomis vyko Erasmus+ mokslo projekto OFF-BOOK (Nr.  2017-1-LT01-KA201-035235) antrasis partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo 8 institucijų partneriai iš 3 valstybių: Italijos, Rumunijos ir Lietuvos.

Projekto OFF-BOOK tikslas – skatinti mokyklose patirtinį ir integralų ugdymą, įvairių kultūrų savitarpio supratimą, kurie kaip strateginis siekinys prisidėtų prie Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos  prevencijos. Ugdymas, pasitelkiant menus bei teatrinę veiklą – inovatyvus projekto veiksnys, kuris padės išvengti mokinių pažangos vertinimo, atsižvelgiant tik į jų žinias.

Daugiau apie projektą