LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
KU vykdo atranką vyresniojo specialisto komunikacijai pareigoms užimti

Darbo vieta: Klaipėdos universiteto Rinkodaros ir tarptautinių ryšių skyrius
Darbo krūvis: 1,0 etatas
Darbo sutartis: terminuota (2 metai)

Priėmimo į darbą data: 2018 rugsėjo 17 d.

Pagrindinės funkcijos:

 • Rengti reportažus, informacinius, apžvalginius, analitinius ir kitokius pranešimus spaudai, radijui, televizijai, elektroninei žiniasklaidai, Universiteto tinklalapiui bei socialiniams partneriams.
 • Bendradarbiauti su Lietuvos spaudos, naujienų agentūromis, regiono žiniasklaidos priemonėmis, Universiteto struktūriniais padaliniais bei jų vadovais, darbuotojais.
 • Organizuoti Universiteto vadovybės viešas spaudos konferencijas.
 • Vykdyti žiniasklaidos monitoringą.
 • Rengti ir redaguoti Universiteto žurnalą ir organizuoti jo leidybą.
 • Esant poreikiui, organizuoti ir įgyvendinti kitas skyriaus vykdomas veiklas ir funkcijas.

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis socialinių mokslų išsilavinimas.
 • Žurnalisto, ryšių su visuomene specialisto darbo patirtis.
 • Lietuvos Respublikos įstatymų, susijusių su žurnalistų etika, visuomenės informavimu, autorių teisių apsauga, žinojimas.
 • Privalo mokėti bendrauti su išorės žiniasklaidos, Universiteto socialinių partnerių atstovais.
 • Gebėti greitai ir tiksliai atpažinti reiškinius, tendencijas, mokėti sklandžiai analizuoti ir apibendrinti, klasifikuoti ir tipizuoti, greitai ir tiksliai formuluoti bei rašyti.
 • Išmanyti leidinių, spaudos rengimo, leidimo metodus, priemones ir technologijas.
 • Privalo mokėti rengti, redaguoti įvairius informacinius leidinius.
 • Gebėti bendrauti profesinio bendravimo lygiu anglų kalba.

Pateikiami dokumentai:

 • Prašymas dalyvauti atrankoje adresuotas Klaipėdos universiteto Rektoriui;
 • Gyvenimo aprašymas (CV);
 • Aukštojo mokslo baigimo diplomo sertifikatų kopijos;
 • Charakteristika – rekomendacija iš buvusios darbovietės (nėra privaloma);
 • Kiti papildomi dokumentai, kurie gali atspindėti kandidato kvalifikaciją ar gebėjimus (nėra privaloma)

Dokumentus pateikti iki 2018 m. rugpjūčio 10 d. (imtinai) el. paštu: inga.petrauskiene@ku.lt

Informacija pasiteirauti: (8 46) 39 89 05, 39 89 85.

Apie tolimesnį atrankos procesą informuosime tik atrinktus kandidatus.