LT   |   EN      Mano KU   |   
KU lankėsi Sankt Peterburgo valstybinio universiteto geografas
06-06-2019

Gegužės mėn. 13-17 d. Klaipėdos universitete, Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centre lankėsi geografas Andrey Zinovjev iš Sankt Peterburgo valstybinio universiteto (Rusijos Federacija) pagal Erasmus 107 akademinių mainų programą.

Tai jau antrasis Erasmus 107 programos projektas, kurį įgyvendina Klaipėdos universiteto geografai. Pernai buvo įgyvendinti akademiniai mainai su Sachos Respublikos (Jakutija) geografais.

Andrey Zinovjev dirba Ekonominės ir socialinės geografijos katedroje ir viena jo mokslinių tyrimų sričių yra pasienio regionų geografija, todėl Lietuva ir Vakarų Lietuvos regionas yra itin įdomi geografinių tyrimų erdvė, kurioje pasienio erdviniai veiksniai domina tiek nacionalinius, tiek užsienio geografus. Dėl Lietuvos teritorijos kompaktiškumo ir ilgų išorinių sienų su trečiosiomis šalimis (apie 1000 km) su trečiosiomis šalimis (Baltarusija, Rusija), pastaruoju metu Lietuvos pasienio regionai ir jų socialinių ekonominių erdvinių struktūrų tyrimai sulaukia didelio tarptautinės geografų bendruomenės dėmesio. Buvo pasidalinta tyrimų patirtimis, metodikomis, mokslinių tyrimų rezultatais.

Taip pat Andrey Zinovjev pravedė paskaitų ciklą apie Rusijos socialinę ir ekonominę geografiją, apie Rusijos regionų geografiją ir Sankt Peterburgo miesto erdvinę raidą ir socialinių struktūrų transformacijas posovietiniu laikotarpiu. Vizituojančio lektoriaus paskaitose dalyvavo Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos bakalauro, Visuomeninės geografijos magistro studijų ir Ekonomikos bakalauro studijų studentai bei šių programų dėstytojai. Paskaitų metu buvo pateikta aktuali informacija apie Rusijos regionus, jų socialinę raidą ir ekonominį konkurencingumą, apie Rusijos demografiją ir gyventojų tautinę sudėtį, užimtumą, visuomenės kultūros skirtumus, Sankt Peterburgo miesto kultūros paveldą bei urbanizaciją. Paskaitų metų išgirsta informacija praturtino studentų bei dėstytojų žinias apie Rusijos Federaciją. Paskaitos buvo integruotos į ekonominės geografijos, urbanizacijos ir miestų geografijos dalykų paskaitų dėstymą.

Taip pat svečiui buvo pravesta ekskursija po Klaipėdos miesto senamiestį, Palangą. Jis buvo supažindintas su Klaipėdos uosto istorija ir uosto ūkio geografija.

Sankt Peterburgo valstybinis universitetas priklauso Rytų Europos prestižinių universitetų penketui, todėl Klaipėdos universiteto studentai ir dėstytojai turėjo unikalią galimybę akademiškai bendrauti su profesionaliu geografu Andrey Zinovjev.

Paruošė:

KU Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centro direktorius

Doc. dr. Eduardas Spiriajevas