LT   |   EN      Mano KU   |   
KU – tarp 27 organizacijų ir įstaigų, bendradarbiausiančių plėtojant nacionalinį STEAM centrų tinklą
31-08-2020

Rugpjūčio 27 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje pasirašytas protokolas dėl bendradarbiavimo plėtojant STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo) centrų tinklą.

Plėtojant STEAM centrus įsipareigoja bendradarbiauti 27 įstaigos ir organizacijos: ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, AB „Ignitis grupė“, Alytaus, Marijampolės kolegijos, „INFOBALT“, Lietuvos atsakingo verslo, Lietuvos biotechnologų, Lietuvos chemijos pramonės įmonių, Lietuvos lazerių, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, Kauno technologijos, Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus universitetai, Mokslo ir inovacijų sklaidos centras, „Nacionalinė moksleivių akademija“, Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, Panevėžio, Telšių, Utenos švietimo centrai, VšĮ „eMundus“, Lietuvos Junior Achievement. Ketinimų protokolą inicijavo programos „Kurk Lietuvai“ atstovai.

Protokolu įsipareigojama koordinuoti veiksmus, dalyvauti bendrose projektinėse iniciatyvose, programose, dalytis informacija, patirtimi, teikti metodinę pagalbą, konsultuoti, prisidėti prie STEAM centrų veiklos įgyvendinimo, taip pat ir finansiškai, skirti ekspertus, specialistus, mokslininkus ir kitus savo srities žinovus vizitams į STEAM centrus, kad jie pasidalytų savo profesine patirtimi ir žiniomis. Bus prisidedama prie pedagogų rengimo, jiems suteikiamos praktikos galimybės organizacijose ir įmonėse. Mokiniams bus organizuojami karjeros ir profesinio orientavimo renginiai, mokiniai ir mokytojai galės apsilankyti įmonėse ir kt. Bendradarbiavimo protokolą pasirašiusios šalys prisidės įvairiomis praktinėmis priemonėmis, reagentais ar įranga, reikalinga STEAM centrams. Įmonės bus skatinamos įsitraukti į bendradarbiavimą su konkrečiu regioniniu STEAM centru, remiantis STEAM centrams parengtu bendradarbiavimo modeliu.

2021 metais Alytuje, Marijampolėje, Šiauliuose, Panevėžyje, Telšiuose, Tauragėje ir Utenoje bus įkurti 7 regioniniai STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo) atviros prieigos centrai, o Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – 2022–2023 m. atsiras metodiniai STEAM centrai, kurie bus atviri Vilniaus, Kauno, Klaipėdos mokykloms bei teiks pagalbą regioniniams STEAM atviros prieigos centrams.

Regioniniams STEAM atviros prieigos centrams kurti skirti 3,5 mln. eurų iš ES paramos lėšų. Savo lėšomis taip pat prisidės savivaldybės, mokslo įstaigos ir partneriai. Nacionaliniams metodiniams STEAM centrams įsteigti skiriama daugiau nei 5 mln. eurų.

STEAM centruose steigiamos standartizuotos ir specializuotos laboratorijos. Standartizuotose laboratorijose mokiniai galės atlikti įvairius tiriamuosius darbus, taip pat ir tokius, kokius numato bendrosios ugdymo programos. O specializuotose laboratorijose bus galima atlikti tyrimus, susijusius su regiono specifika ir prioritetais. Taip pat, STEAM centruose mokiniai galės rengti savo brandos darbus, vyks konkursai, olimpiados, susitikimai su mokslininkais, verslininkais, įvairių profesijų žmonėmis. Centruose taip pat stažuosis mokytojai.

Klaipėdos universitete įkurtame Jūriniame STEAM centre veiks trys standartizuotos laboratorijos: biologijos – chemijos, fizikos – inžinerijos, robotikos – informacinių technologijų bei specializuota – jūros mokslų ir technologijų. Jūrinio STEAM centro veiklos papildys Klaipėdos universitete jau vykdomas mokiniams skirtas iniciatyvas – „Išmanioji jūra“, „Iškeisk pamoką į paskaitą“. Centro infrastruktūra pasitarnaus regiono mokykloms, siekiančioms ugdyti mokinių specialiąsias – inžinerines, ekologijos, aplinkos technologijų – kompetencijas.

Parengta pagal ŠMSM pranešimą spaudai

Projektas „Jūrinio STEAM APC infrastruktūros sukūrimas“ finansuojamas Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis. Daugiau informacijos https://www.ku.lt/mokslas/wp-content/uploads/sites/11/2020/08/KU_tinklapiui_trumpa_info_STEAM.pdf