LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
KU SvMF projektas: Specialistų rengimo teikti visavertę pagalbą asmenims su negalia sveikatos priežiūros sistemoje tyrimas keliant tyrėjų kompetencijas

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto mokslininkai pradėjo vykdyti projektą „Specialistų rengimo teikti visavertę pagalbą asmenims su negalia sveikatos priežiūros sistemoje tyrimas keliant tyrėjų kompetencijas“, finansuojamą iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“