LT   |   EN      Mano KU   |   
KU Švietimo ir mokslo ministerijai pateikė atnaujintą veiklos optimizavimo priemonių planą
24-04-2018

Klaipėdos universitetas š. m. balandžio 24 d. Švietimo ir mokslo ministerijai pateikė atnaujintą Universiteto veiklos optimizavimo priemonių planą 2018-2019 m., kuriame buvo išgryninta Klaipėdos universiteto jūrinė specializacija, identifikuotos KU profilį apibrėžiančios mokslo sritys, pateiktos jų stiprinimo priemonės bei išryškinta institucijos optimizavimo plano vystymo kryptis akcentuojant jos veiklos prioritetus.

Su visu dokumentu galite susipažinti: Klaipėdos universiteto veiklos optimizavimo priemonių planas 2018-2019 m.