LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
KU Sveikatos mokslų fakulteto atstovų vizitai Lenkijos ir Anglijos universitetuose

Spalio 29 – lapkričio 2 d. Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos katedros docentė dr. Aelita Skarbalienė ir Visuomenės sveikatos katedros lektorius dr. Egidijus Skarbalius lankėsi Bialystoko medicinos universitete (Lenkija). Vizito tikslas – mokslinė stažuotė.

Nors abiejų universitetų mokslininkai vykdo tarptautinius mokslinius tyrimus ir bendradarbiauja ne pirmus metus, tai buvo pirmasis oficialus vizitas. Jo metu buvo susitikta su fakulteto moksline bendruomene, aptarti vykdomi moksliniai tyrimai ir keltos naujų bendrų tyrimų idėjos. Taip pat buvo dalinamasi gerąja patirtimi, kaip įtraukti sveikatos priežiūros įstaigų specialistus į mokslinių tyrimų vykdymą siekiant jų kokybės ir rezultatų pritaikomumo praktinėje veikloje.

Klaipėdos universiteto studentai pakviesti dalyvauti ir pristatyti vykdomų tyrimų rezultatus rengiamose kasmetinėse studentų konferencijose.

Susitikimo su Sveikatos mokslų fakulteto dekanu metu buvo aptartos Klaipėdos universiteto absolventų doktorantūros studijų Bialystoko medicinos universitete galimybės bei galimybės mokslo daktarams vykdyti podoktorantūros studijų veiklas.

Vizitas Oksfordo universitete

Lapkričio 3 d. Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos katedros docentė dr. Aelita Skarbalienė bei lektorės dokt. Lina Gedrimė ir Andželika Zavackienė lankėsi Oksfordo universitete (Jungtinėje Karalystėje).

Mokslininkės dalyvavo Universiteto kartu su Oksfordo universitetinėmis ligoninėmis rengtoje konferencijoje, kur buvo aptartos  išplėstinės slaugos praktikos aktualijos. KU atstovės pristatė bendrą tyrimą apie slaugos profesijos prestižą Lietuvoje, taip pat skaityti pranešimai apie slaugos studentų profesinio tapatumo vystymą (dr. A. Skarbalienė) ir pacientų informacijos poreikį ruošiantis operacijai (dokt. L. Gedrimė).

Taip pat dalyvauta diskusijose apie besikeičiantį slaugytojo vaidmenį sveikatos priežiūros sistemos kontekste, naujų kompetencijų poreikį, slaugytojų indėlį į sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimą, apie slaugytojų įtraukimą į mokslinių tyrimų vykdymą bei įrodymais grįstos slaugos praktikos skatinimą.

Užmegzti kontaktai su slaugos mokslininkais ir praktikais leis plėtoti bendradarbiavimą ir toliau.