LT   |   EN      Mano KU   |   
KU studentai kviečiami dalyvauti Tailando stipendijų programoje
01-08-2019

KU studentai kviečiami teikti paraiškas stipendijoms pagal DUO-Thailand studentų mainų programą.

DUO-Thailand – dalis ASEM-DUO stipendijų programos, įsteigtos 2000 m. Tailando stipendijų programa siekiama skatinti subalansuotą studentų mobilumą tarp Tailando ir 30 ASEM (Azijos ir Europos politinio dialogo forumo) valstybių narių, remiant porinius ir abipusius mainus.

Įgyvendinant šį bendradarbiavimo projektą tarp Tailando ir 30 ASEM valstybių narių Europoje, remiamos studentų poros (1 studentas iš Tailando, vykstantis studijuoti į Europos šalies universitetą, 1 studentas iš bet kurios Europos šalies, vykstantis studijuoti į Tailandą)

Išsamesnė informacija apie stipendiją ir paraiškos forma:
1. Informacija apie stipendijų programą
2. Paraiškos forma