LT   |   EN      Mano KU   |   
KU Strategijai įgyvendinti sudarytos dvi darbo grupės – laukiami pasiūlymai ir įžvalgos
16-04-2021

Inicijavus Strategijos įgyvendinimo komitetui, Rektoriaus įsakymais Nr.1-118 ir Nr. 1-123 sudarytos dvi darbo grupės, kurios pradės vykdyti veiklas numatytas patvirtintame KU Veiklos plane 2021-2022 m. bei užsiims šių veiklų įgyvendinimo stebėsena viso Veiklos plano įgyvendinimo laikotarpiu.

Darbo grupei, vadovaujamai Rektoriaus patarėjo Rimanto Vaitkaus, pavesta iki birželio 1 d. paruošti COVID-19 ilgalaikio poveikio Universitetui rizikų sisteminį vertinimą. Darbo grupei, vadovaujamai Atviro forumo koordinatorės Gabrielės Burbulytės-Tsiskarishvili, pavesta iki birželio 1 d. paruošti Lygių galimybių ir įvairovės politikos aprašą ir įgyvendinimo planą.

Universiteto bendruomenės nariai kviečiami teikti pasiūlymus, įžvalgas, pastebėjimus darbo grupių vadovams el. paštais: rimantas.vaitkus@ku.lt ir gabriele.burbulyte-tsiskarishvili@ku.lt