LT   |   EN      Mano KU   |   
KU stiprina bendradarbiavimą su VDU: bus rengiami pedagogai
21-06-2018

Birželio 15 d. Klaipėdos universitetas (KU) ir Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) pasirašė jungtinės veiklos sutartį dėl bendradarbiavimo vykdant pedagogų rengimą. Neseniai paskelbta, kad Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) skyrė 15 valstybės finansuojamų vietų KU pirmosios pakopos Vaikystės pedagogikos studijų programai. Kita gera žinia besirenkantiesiems pedagogikos studijas KU, kad VDU, vykdydamas sutartyje numatytus įsipareigojimus, perskirstė gautas valstybės finansuojamas vietas pedagogikos profesinėms studijoms ir KU skyrė 10 valstybės finansuojamų vietų.

Seimo 2017 m. birželio 29 d. nutarimu „Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo“ numatyta, kad ateityje pedagogų rengimo centrai turėtų būti vystomi Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Deja, KU neliko Lietuvos pedagogų rengimo žemėlapyje. Neatsižvelgta nei į regioninę politiką, regiono poreikius, nei į tai, kad KU puoselėja ilgametes mokytojų rengimo tradicijas, vykdo pirmosios ir antrosios pakopos ugdymo mokslų programas, edukologijos doktorantūrą, papildomas studijų programas asmenims, turintiems aukštojo mokslo koleginį išsilavinimą, profesines pedagogikos studijas, kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo programas ir sudaro sąlygas asmenims mokytis visą gyvenimą.

Pasirašydami jungtinės veiklos sutartį VDU įsipareigoja atlikti bendrų veiklų koordinatoriaus vaidmenį, be to, numatytas universitetų bendradarbiavimas rengiant jungtines pedagogų rengimo pirmosios ir antrosios pakopų studijų programas, bendradarbiauti vykdant švietimo srities tyrimus ir projektus, steigti bendrą tarptautinį edukologijos krypties doktorantūros konsorciumą. Bendradarbiavimas padės sutelkti geriausią abiejų universitetų edukologijos mokslininkų potencialą, užtikrinti ir tobulinti studijų kokybę, plėtoti inovatyvią mokslinę projektinę veiklą.

Džiaugiamės, kad ilgametis mūsų partneris Vytauto Didžiojo universitetas ir toliau bendradarbiaus su Klaipėdos universitetu rengiant pedagogus. VDU dėstytojai atvyksta į baigiamųjų darbų gynimus, bendradarbiaujame ir edukologijos doktorantūros konsorciume,  toliau plėtosime bendrus mokslinius švietimo tyrimus, rengsime ir įgyvendinsime projektus, rūpinsimės pedagogų profesinėmis studijomis, jų kvalifikacijos kėlimu“, – teigė KU studijų prorektorė prof. dr. Leta Dromantienė.

Pasak KU Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto (HUMF) Pedagogikos katedros vedėjos lekt. dr. Aidos Norvilienės, „džiugu, kad esant aukštojo mokslo pertvarkai, kai KU nėra įtrauktas į pedagogų rengimo centrų žemėlapį, šita sutartis sudarys galimybes sutelkus turimus žmogiškuosius ir infrastruktūros išteklius užtikrinti edukologijos mokslo plėtrą Vakarų Lietuvos regione“.

L. Dromantienės teigimu, KU yra sutelktas kompetentingas edukologijos mokslininkų potencialas, kuris sudaro neformalų Ugdymo mokslų kompetencijų centrą. „Pagrindines pareigas eina net 32 edukologijos mokslo daktarai, tarp kurių yra mokslo lyderių Lietuvos ir užsienio kontekste, pvz.: prof. dr. L. Rupšienė, prof. dr. R. Girdzijauskienė, prof. dr. R. Braslauskienė, prof. dr. I. Klanienė, prof. dr. B. Jatkauskienė ir kt. Be to, aktyviai bendradarbiaujama su atvykstančiais užsienio mokslininkais: prof. dr. Max’u van Manen’u iš Kanados, prof. dr. Judith Green iš Kalifornijos universiteto (JAV), prof. dr. Ivor’u Goodson’u iš Braitono ir Talino universitetų, prof. dr. Anthony Thorpe iš Jungtinės Karalystės, prof. dr. Audra Skukauskaite iš Masačusetso technologijų ir Seybrooko universitetų, prof. dr. Gisli Thorsteinsson iš Islandijos.“

Priėmimas į KU ugdymo mokslų krypties studijas

Priėmimo į pedagogikos studijas procesas KU liks toks pat, tik motyvacinį testą būsimieji studentai turės laikyti pasirinktinai: Vilniuje, Kaune arba Šiauliuose.

Šiais metais Vaikystės pedagogikos studijų programa turės dvi unikalias specializacijas, kurios suteiks absolventams daugiau karjeros galimybių. Vaikystės pedagogikos studijų programa skirta siekiantiesiems tapti ikimokyklinio ugdymo pedagogais, kurie įgis ir papildomą pradinių klasių mokytojo arba socialinio pedagogo specializaciją. Ši atnaujinta studijų programa atitinka naujausias tarptautines ir Lietuvos pedagogų rengimo tendencijas.

Be Vaikystės pedagogikos, KU galima rinktis Andragogikos, Kūno kultūros ir sporto pedagogikos, Menų pedagogikos studijų programas. Norintieji tęsti studijas antrojoje pakopoje gali rinktis Andragogikos, Fizinio aktyvumo ir sporto pedagogikos, Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo, Menų pedagogikos, Socialinės pedagogikos, Šeimos edukologijos ir vaiko teisių apsaugos, Švietimo vadybos studijų programas. Be to, KU vykdo trečiosios pakopos doktorantūros Edukologijos mokslo krypties studijas.