LT   |   EN      Mano KU   |   
KU startuoja projektas – Ateities ekosisteminės paslaugos Lietuvos kranto zonoje globalios kaitos kontekste
03-01-2018

2018 m. sausio 2 d. Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institute startavo naujas projektas – Ateities ekosisteminės paslaugos Lietuvos kranto zonoje globalios kaitos kontekste (EcoServe), angl. The future ecosystem services of the Lithuanian coastal zone: the global change perspective. Projektui vadovauja dr. Hansas Georgas Umgiesseris (Hans Georg Umgiesser) – gerai žinomas okeanografijos ir matematinio modeliavimo srities mokslininkas. Projekto tikslas – įvertinti ateities ekosistemines paslaugas Lietuvos kranto zonoje, tobulinti Lietuvos mokslininkų gebėjimus taikyti daugiadisciplininius analizės, modeliavimo ir prognozavimo įrankius.

Atsižvelgiant į besikeičiančio klimato ir ateities socioekonominius scenarijus, bus kartografuojamos, vertinamos ir modeliuojamos ekosisteminės paslaugos Nemuno deltoje, Kuršių mariose ir marių pakrantės zonoje esančiose kaimo vietovėse.

Projekto įgyvendinimo metu bus išanalizuotas klimato kaitos poveikis svarbiems pakrantės ekosistemų bruožams (pvz.: fitoplanktono žydėjimų intensyvumui, žuvų ištekliams) ir įtaka ekosisteminių paslaugų kokybei. Bus nustatyti ryšiai tarp ekosisteminių paslaugų ir socio-ekonominės plėtros pakrantės kaimo vietovėse bei įvertintos socio-ekonominės raidos tendencijos. Remiantis matematinių modelių rezultatais ir klimato kaitos scenarijais planuojama parengti prisitaikymo prie klimato kaitos pasekmių gaires. Projekto rezultatai bus publikuojami tarptautiniuose žurnaluose (numatyti 6 ISI straipsniai) ir viešinami tarptautiniuose simpoziumuose (numatyti 4 pranešimai).

Ketverių metų tyrimams skirta 599 189,94 eurų. Šis mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.