LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universitete auga socialinių partnerių skaičius
13-02-2019

Klaipėdos universitetas (KU) plečia socialinių partnerių gretas. 2019 m. vasario 12 dieną buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos teismo ekspertizės centru.

Universiteto ir Centro aktyvus bendradarbiavimas numatomas rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus ir plečiant bendrus mokslinius tyrimus teismo ekspertizės srityje.

Socialinė partnerystė svarbi tobulinant mokslo ir studijų procesą taikant naujausius mokslo pasiekimus ir socialinių partnerių patirtį, diegiant vientisą studijų, nuotolinio mokymo bei nuolatinio specialistų tobulinimo sistemą.

„Planuojame organizuoti studentų praktikas, esant poreikiui ir galimybei prašysime ekspertų vadovauti studentų akademiniams darbams (kursiniams, baigiamiesiems), taip pat skaityti paskaitas studentams aktualiomis temomis“, – teigė laikinasis KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas.

Lietuvos teismo ekspertizės centro direktorius dr. Giedrius Mozūraitis įžvelgia plačias bendradarbiavimo galimybes.

„Visuomenėje vyrauja klaidinga nuomonė, kad ekspertais gali dirbti tik teisininkai. Mes turime per 100 ekspertų iš įvairių sričių. Tai fizikai, chemikai, inžinieriai, IT specialistai, rašysenos specialistai, lituanistai.

Galime ne tik aktyviai prisidėti prie baigiamųjų darbų recenzavimo, dalyvavimo komisijų darbe, bet galvoti ir apie naujų studijų programų rengimą, dėstymą. Mes turime platų Europinį tinklą, kuriame dalyvauja teismo ekspertizių institucijos iš 60 – ties šalių“, – sakė Lietuvos teismo ekspertizės centro direktorius dr. Giedrius Mozūraitis.

Sutartyje numatoma vykdyti bendrus mokslinius tyrimus, rengti tęstinių studijų tobulinimo programas specialistams, mokslines konferencijas, renginius, seminarus, diskusijas. Universiteto studentams teikti informaciją apie karjeros ir praktikos galimybes Lietuvos teismo ekspertizės centre.