LT   |   EN      Mano KU   |   
KU skelbia viešą konkursą į laisvą KU tarybos vietą, skirtą asocijuoto verslo atstovams
19-03-2018

Klaipėdos universiteto senatas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Klaipėdos universiteto statutu ir Klaipėdos universiteto tarybos sudarymo reglamentu, skelbia viešą konkursą į Klaipėdos universiteto tarybos (toliau – Taryba) vieną vietą, skirtą Tarybos nariams, nepriklausantiems Klaipėdos universiteto personalui ir studentams, ir atstovaujantiems asocijuotą verslą.

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmenys, ėję ir einantys atsakingas pareigas viešosios veiklos ar verslo srityse ir turintys žinių bei gebėjimų, padedančių įgyvendinti Klaipėdos universiteto misiją ir jo strateginius tikslus.

Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi Tarybos kadencijas iš eilės.

Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, įmonių ar organizacijų, kuriose Klaipėdos universitetas visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų, vadovai ir jų pavaduotojai, taip pat Klaipėdos universiteto Senato nariai ir asmenys, paskutinius 3 metus dirbę Universitete.

Kandidatai į Tarybos nario vietą ne vėliau kaip iki 2018 m. balandžio 9 d. 15 val. Klaipėdos universiteto senato sekretoriatui (adresu Herkaus Manto g. 84, Senatas, kab. 208, Klaipėda, tel. 846398940; 846398920, el. pašto adresas senatas@ku.lt privalo pateikti :

  • Prašymą dalyvauti konkurse, nurodant atstovaujamą verslo asociaciją;
  • CV ir jos elektroninę versiją, (pasirašytas), kuri turi būti siunčiama aukščiau nurodytu el. pašto adresu;
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Kandidatai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku.

Kandidatų į Tarybos narius susitikimas su Klaipėdos universiteto Senato ir kitais bendruomenės atstovais įvyks 2018 m. balandžio 12 d. 15 val.(Herkaus Manto g. 84, Mažoji Aula (VI korpusas), Klaipėda).

Tarybos narys, nepriklausantis Klaipėdos universiteto personalui ir studentams, renkamas Senato rinkiminiame posėdyje, kuris įvyks 2018 m. balandžio 20 d. Detali rinkimų tvarka nustatyta Klaipėdos universiteto tarybos  sudarymo reglamente.

Rinkimų rezultatai bus skelbiami Klaipėdos universiteto interneto svetainėje, visi kandidatai apie rinkimų rezultatus bus informuojami el. paštu, nurodytu kandidatų CV.