LT   |   EN      Mano KU   |   
KU skelbia konkursą pedagogų ir mokslų darbuotojų pareigoms užimti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
01-04-2021

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute:

mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Humanitariniai mokslai, Istorija ir archeologija) –  1 vieta (1,0 etatas, atlyg. koef. – 5,5 BD),

vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Humanitariniai mokslai, Istorija ir archeologija) –  1 vieta (1,0 etatas, atlyg. koef. – 8,1 BD),

vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Humanitariniai mokslai, Istorija ir archeologija) –  1 vieta (1,0 etatas, atlyg. koef. – 8,1 BD),

vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Humanitariniai mokslai, Istorija ir archeologija) –  1 vieta (1,0 etatas, atlyg. koef. – 6,5 BD).

 

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultete:

Jūrų inžinerijos katedroje –

vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Technologiniai mokslai, Statybos inžinerija) – 1 vieta (0,50 etato, atlyg. koef. – 6,5 BD),

Inžinerijos katedroje –

mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Technologiniai mokslai, Chemijos inžinerija) – 1 vieta (0,75 etato, atlyg. koef. – 5,5 BD),

profesoriaus pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Technologiniai mokslai, Mechanikos  inžinerija) – 1 vieta (0,50 etato, atlyg. koef. – 8,1 BD),

lektoriaus pareigoms su daktaro laipsniu (Mokslo sritis/kryptis – Technologiniai mokslai, Elektros ir elektronikos inžinerija) – 1 vieta (0,25 etato, atlyg. koef. – 5,5 BD).

 

Jūros tyrimų institute:

vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra) – 1 vieta (0,75 etato, atlyg. koef. – 8,1 BD),

vyriausiojo mokslo darbuotojo (Mokslo sritis/kryptis – Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra) – 1 vieta (0,75 etato, atlyg. koef. – 8,1 BD),

vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Technologijos mokslai, Mechanikos  inžinerija) – 1 vieta (0,25 etato, atlyg. koef. – 6,5 BD),

mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Technologijos mokslai,  Transporto inžinerija) – 1 vieta (0,75 etato, atlyg. koef. – 5,5 BD),

mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Technologijos mokslai,  Mechanikos inžinerija) – 1 vieta (0,50 etato, atlyg. koef. – 5,5 BD),

jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra) – 1 vieta (0,50 etato, atlyg. koef. – 4,5 BD).

 

Sveikatos mokslų fakultete:

Slaugos katedroje –

docento pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Medicinos ir sveikatos mokslai, Slauga) – 1 vieta (0,25 etato, atlyg. koef. – 6,5 BD),

docento pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Medicinos ir sveikatos mokslai, Slauga) – 1 vieta (0,50 etato, atlyg. koef. – 6,5 BD),

profesoriaus pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Medicinos ir sveikatos mokslai, Slauga) – 1 vieta (1,0 etato, atlyg. koef. – 8,1 BD).

Visuomenės sveikatos katedroje –

docento pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Socialiniai mokslai, Edukologija) – 1 vieta (0,25 etato, atlyg. koef. – 6,5 BD),

docento pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Socialiniai mokslai, Edukologija) – 1 vieta (0,25 etato, atlyg. koef. – 6,5 BD),

profesoriaus pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Medicinos ir sveikatos mokslai, Visuomenės sveikata) – 1 vieta (1,0 etato, atlyg. koef. – 8,1 BD),

docento pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Socialiniai mokslai, Edukologija) – 1 vieta (0,25 etato, atlyg. koef. – 6,5 BD).

Socialinio darbo katedroje –

profesoriaus pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Socialiniai mokslai, Sociologija) – 1 vieta (0,25 etato, atlyg. koef. – 8,1 BD).

Sporto, rekreacijos ir turizmo katedroje –

docento pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Socialiniai mokslai, Edukologija) – 1 vieta (1,0 etatas, atlyg. koef. – 6,5 BD).

Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centre –

vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Socialiniai mokslai, Edukologija) – 1 vieta (1,0 etatas, atlyg. koef. – 8,1 BD).

 

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete:

Filologijos katedroje –

mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Humanitariniai mokslai,  Etnologija) – 1 vieta (1,0 etatas, atlyg. koef. – 5,5 BD).

Pedagogikos katedroje –

vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Socialiniai mokslai, Edukologija) – 1vieta (0,50 etato, atlyg. koef. – 8,1 BD),

Psichologijos katedroje –

docento pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Socialiniai mokslai, Psichologija) – 1 vieta (0,75 etato, atlyg. koef. – 6,5 BD).

Vadybos katedroje –

docento pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Socialiniai mokslai, Vadyba) – 1 vieta (1,0 etatas, atlyg. koef. – 6,5 BD),

lektoriaus pareigoms su daktaro laipsniu (Mokslo sritis/kryptis – Socialiniai mokslai, Vadyba) – 1 vieta (1,0 etatas, atlyg. koef. – 5,5 BD).

Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedroje –

lektoriaus pareigoms su daktaro laipsniu (Mokslo sritis/kryptis – Socialiniai mokslai, Politikos mokslai) – 1 vieta (0,50 etato, atlyg. koef. – 5,5 BD).

Ekonomikos katedroje –

docento pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Socialiniai mokslai, Ekonomika) – 1 vieta (1,0 etatas, atlyg. koef. – 6,5 BD),

asistento pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Socialiniai mokslai, Ekonomika) – 1 vieta (1,0 etatas, atlyg. koef. – 4,5 BD).

Filosofijos, menotyros ir komunikacijos katedroje –

docento pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Socialiniai mokslai, Žurnalistika) – 1 vieta (0,50 etato, atlyg. koef. – 6,5 BD).

Socialinių pokyčių studijų centre –

docento pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Socialiniai mokslai, Sociologija) – 1 vieta (0,50 etatas, atlyg. koef. – 6,5 BD),

vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo sritis/kryptis – Socialiniai mokslai, Sociologija) – 1 vieta (1,0 etatas, atlyg. koef. – 8,1 BD).

Dokumentai priimami iki 2021 m. balandžio 29 d. 16.30 val. adresu: Klaipėdos universiteto Personalo ir dokumentų valdymo skyrius, 110 kab., H. Manto g. 84, Klaipėda, tel. (8-46) 398916, 398917, 398918, 398919.

Smulkesnė informacija: https://www.ku.lt/personalo-skyrius/konkursas-atestacija-pareigoms-uzimti/