LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
KU skelbia konkursą pedagogų darbuotojų pareigoms užimti

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS    S K E L B I A   KONKURSĄ PEDAGOGŲ DARBUOTOJŲ  PAREIGOMS UŽIMTI NUO 2018 M. RUGSĖJO 3 D.:

Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultete –

Baltų filologijos katedroje:
Lektoriaus 0,50 etato,
Vyriausiojo mokslo darbuotojo 0,50 etato.

Europos kalbų katedroje:
Docento 0,50 etato,
Docento 0,25 etato,
Lektoriaus 0,50 etato,
Lektoriaus 0,50 etato.

Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centre:
Vyriausiojo mokslo darbuotojo 1,0 etatas.
Docento 0,50 etato.

Psichologijos katedroje:
Docento 1,0 etatas,
Lektoriaus 1,0 etatas.

Pedagogikos katedroje:
Profesoriaus 1,0 etatas,
Docento 0,25 etato.

 

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultete –

Gamtos mokslų katedroje:
Docento 0,75 etato.

Informatikos ir statistikos katedroje:
Docento 1,0 etato.

Jūrų inžinerijos katedroje:
Lektoriaus 0,50.

 

Socialinių mokslų fakultete –

Viešojo administravimo ir socialinės geografijos katedra:
Lektoriaus 0,75 etato,

Ekonomikos katedroje:
Docento 1,0 etatas.

 

Sveikatos mokslų fakultete –

Slaugos katedroje:
Docento 0,50 etato.

Visuomenės sveikatos katedroje:
Docento 0,25 etato.

Reabilitacijos katedroje:
Profesoriaus 0,50 etato.

Socialinio darbo katedroje:
Lektoriaus 1,0 etatas.

Kūno kultūros katedroje:
Profesoriaus 0,50 etato,
Lektoriaus 1,0 etatas.

 

Dokumentai priimami iki 2018 m. balandžio 26 d. 12 val. adresu: Klaipėdos universiteto Personalo skyrius, 110 kab., H. Manto g. 84, Klaipėda, tel. (8-46) 398916, 398917, 398918.