LT   |   EN      Mano KU   |   
KU skelbia konkursą pareigoms užimti
30-03-2020

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS S K E L B I A KONKURSĄ PEDAGOGŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGOMS UŽIMTI NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D

DARBUOTOJŲ KONKURSUI IR ATESTACIJAI ELEKTRONINE TVARKA DERINAMŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO APRAŠAS (PATEIKIMO SCHEMA)

Dokumentų, reikalingų dalyvaujant konkurse (atestacijoje) pedagoginėms ar mokslo darbuotojo pareigoms užimti, sąrašas

Universiteto darbuotojai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, prašymus ir dokumentus iki skelbime nurodytos datos pateikia Personalo skyriui. Priimti dokumentai registruojami. Universiteto darbuotojai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymas Rektoriaus vardu nurodant pareigas, padalinį, atestacijos komisiją;
 2. akademinės veiklos pažymą (forma A (lt); forma A (en));
  pretendentai į profesoriaus ar vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas akademinės veiklos pažymą pateikia ir anglų kalba;
 3. mokslinių darbų sąrašą (iš eLaba sistemos: https://www.elaba.lt/elaba-portal/;
 4. meninės veiklos pažymą (menininkai) (forma M);
 5. atestuotų studijų dalykų programų su registracijos numeriais sąrašas, suderintas su katedros vedėju ir patvirtintas fakulteto dekano (Universiteto darbuotojams dėstytojams);
 6. studentų nuomonės apklausos rezultatai, patvirtinti fakulteto dekano (Universiteto darbuotojams dėstytojams), (forma S);
 7. pažyma apie pedagoginio darbo stažą atitinkamose pareigose Universitete;
 8. pretendentai į katedrų vedėjų, institutų direktorių, fakultetų dekanų ar kitų vadovų pareigas pateikia 5 metų padalinio mokslinės ir akademinės veiklos programą;
 9. kitus papildomus dokumentus, reikalingus pretendento kvalifikacijai įvertinti.

Ne Universiteto darbuotojai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, prašymus ir dokumentus pateikia Universiteto Personalo skyriui, kur jie registruojami. Ne Universiteto darbuotojai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymas  Rektoriaus vardu nurodant pareigas, padalinį, atestacijos komisiją;
 2. mokslinių darbų sąrašą (iš eLaba sistemos: https://www.elaba.lt/elaba-portal/;
 3. gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą;
  pretendentai į profesoriaus ar vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą pateikia ir anglų kalba;
 4. pažymą apie pedagoginio ir /ar mokslinio darbo stažą atitinkamose pareigose;
 5. mokslo cenzą ar mokslinę bei pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (diplomus);
 6. kitus papildomus dokumentus, reikalingus pretendento kvalifikacijai įvertinti.

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS S K E L B I A ATRANKĄ KATEDRŲ VEDĖJŲ IR STUDIJŲ CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D. doc

Dokumentų, reikalingų dalyvaujant atrankoje  katedros vedėjo pareigoms užimti, sąrašas:

 1. Prašymas Rektoriaus vardu;
 2. Akademinės veiklos pažyma (forma A);
 3. Mokslinių (metodinių) publikacijų sąrašas (iš eLaba sistemos: https://www.elaba.lt/elaba-portal/;
 4. Meninės veiklos pažyma (menininkai) (forma M);
 5. Padalinio mokslinės ir akademinės veiklos  penkerių metų programa.

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS S K E L B I A ATRANKĄ SOCIALINIŲ IR HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETE TĘSTINIŲ STUDIJŲ CENTRE VADOVO PAREIGOMS UŽIMTI NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D. doc

Dokumentų, reikalingų dalyvaujant atrankoje  fakultetų dekanų, studijų ir mokslo instituto direktorių  pareigoms užimti, sąrašas;

 1. Prašymas Rektoriaus vardu nurodant fakultetą, studijų ar mokslo institutą;
 2. Akademinės veiklos pažyma (forma A);
 3. Mokslinių (metodinių) darbas  sąrašas (iš eLaba sistemos: https://www.elaba.lt/elaba-portal/;
 4. Meninės veiklos pažyma (menininkai) (forma M);

Fakulteto, studijų ar mokslo instituto 5 metų akademinės ir/ar mokslinės (meninės) veiklos programa.

DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO JŪROS TYRIMŲ INSTITUTO LABORATORIJŲ VADOVŲ ATRANKOS IR SKYRIMO PAREIGOMS UŽIMTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
   

Dokumentų, reikalingų dalyvaujant atrankoje  Jūros tyrimų instituto laboratorijų vadovo pareigoms užimti, sąrašas: 1. Prašymas Rektoriaus vardu nurodant laboratoriją;
2. Akademinės veiklos pažyma (forma_A);
3. Mokslinių darbų sąrašas (iš eLaba sistemos: https://www.elaba.lt/elaba-portal/;
4. Laboratorijos 5 metų veiklos programa.

Smulkesnė informacija: https://www.ku.lt/personalo-skyrius/konkursas-atestacija-pareigoms-uzimti/