LT   |   EN      Mano KU   |   
KU siūlys tik geriausias studijų programas
02-03-2018

Siekiant užtikrinti studijų kokybę, švietimo ir mokslo (ŠMM) ministrės įsakymu patvirtinta Studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarka, pagal kurią Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) atliko Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų krypčių vertinimą ir akreditavimą. Skelbiama, kad Klaipėdos universitetas (KU) priėmimo 2018 metais nevykdys į 16 pirmos pakopos ir 14 antros pakopos studijų krypčių studijų programų, tai sudaro beveik trečdalį visų 2018 metų priėmimui KU siūlytų studijų programų. Daugiausia akredituota su ribojimais socialinių mokslų krypties studijų programų, išskyrus visuomeninės geografijos, viešojo administravimo, regionų valdysenos, psichologijos, socialinio darbo programas, kurios akredituotos be išlygų.

Pasak KU rektoriaus prof. habil. dr. Eimučio Juzeliūno, šis SKVC studijų krypčių vertinimas padės KU išgryninti savo stipriąsias puses ir į jas koncentruotis. „Klaipėdos universitetas vykdo plataus profilio studijų programas. Deja, ne visos įvertintos teigiamai. Tačiau KU, kaip ir ankščiau, yra jūros mokslų krypties lyderis, kur studijų programos aprėpia ekologijos ir aplinkotyros, jūros inžinerijos, jūrų hidrologijos, geoinformatikos ir kitas unikalias jūros mokslų krypties studijų programas“, – teigė E. Juzeliūnas.

KU rektorius akcentavo, kad SKVC teigiamai vertino humanitarinių (istorijos ir lingvistikos) ir sveikatos mokslų krypčių studijų programas. „Naujiems studentams Klaipėdos universitetas 2018 metų priėmime pasiūlys tai, ką turi geriausia – moksliniais tyrimais, kurie pripažinti užsienio specialistų, grįstas studijų programas“, – teigė rektorius prof. habil. dr. E. Juzeliūnas.

Klaipėdos universitetas, siekdamas gerinti studijų kokybę, parengs paskirų studijų programų stiprinimo veiklos planą ir dėl kai kurių unikalių studijų programų, vykdomų tik Klaipėdos universitete bei svarbių Vakarų Lietuvos regiono raidai ir atitinkančių Klaipėdos mieto proveržio strategiją, kreipsis į Studijų kokybės vertinimo centrą, nes, SKVC direktorės Noros Skaburskienės teigimu BNS naujienų agentūrai, „daliai sukritikuotų programų gali būti padarytos išimtys, tam tikromis sąlygomis gali būti leidžiama priimti studentus ir vykdyti studijas, bet tam aukštosios mokyklos turės pateikti studijų kokybės užtikrinimo planą“. Nemažai studijų kokybės gerinimo priemonių numatyta Klaipėdos universiteto veiklos optimizavimo priemonių plane 2018–2019 m., kurį universitetas vasario 15 d. pateikė LR Vyriausybei.