LT   |   EN      Mano KU   |   
KU Senato pareiškimas dėl Lietuvos mokslo bendruomenių protesto akcijų
16-12-2019

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO SENATAS

PAREIŠKIMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO BENDRUOMENIŲ PROTESTO AKCIJŲ

2019 m. gruodžio 12 d.

Klaipėda

Klaipėdos universiteto Senatas remia nacionaliniu mastu organizuotas protesto akcijas, taip pat galimą nacionalinį švietimo ir mokslo darbuotojų streiką. Klaipėdos universiteto Senatas palaiko Lietuvos studentų reikalavimus ir kviečia studentus bendroms protesto dėl menko švietimo ir mokslo finansavimo, kuris neatitinka nė ES vidurkio, akcijoms.

Lietuvos universitetų darbuotojų – akademinių ir neakademinių – darbo užmokesčio dydis yra žeminantis, apskritai mokslo finansavimas – likutinis, parama studentams – niekinė. Su tokia padėtimi Universitetų darbuotojai ir studentai taikstosi nuo 2009 m. ekonominės krizės. Socialine prasme – tai sektoriui prarastas dešimtmetis. Todėl išaugo Lietuvos švietimo ir mokslo sistemų atsilikimas Europoje, tai liudija ir tarptautiniai lyginamieji pasiekimų tyrimai.

Lietuvos švietimo ir mokslo darbuotojų profesinės sąjungos 2019 m. lapkričio 28 d. organizuotas 2 valandų įspėjamasis streikas netapo reikšmingu postūmiu keičiant valdžios požiūrį į Lietuvos švietimo ir mokslo darbuotojų padėtį. Atskirų profesinių sąjungų ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. gruodžio 2 d. pasirašytas susitarimas yra nuviliantis ir apgaulingas: akademinių darbuotojų atlyginimų padidinimo nuo rugsėjo 1 d. 10 proc. pažadas duodamas nutylint, kad 2019 m. atlyginimų didinimui skirtos lėšos 2020 m. nenumatytos. O tai reiškia, kad realiai atlyginimai gali sumažėti tuo pačių „magišku“ 10 proc. dydžiu. Vyriausybė nevykdo savo pažadų dėl lėšų skyrimo akademinių ir neakademinių darbuotojų atlyginimams didinti, taip pat nedidinami studentų skatinamųjų stipendijų dydžiai.

Klaipėdos universiteto Senatas, suprasdamas valstybės dėmesio visoms socialinėms grupėms reikmes, kviečia politinius lyderius ir aukščiausius valstybės pareigūnus socialiai nediskriminuoti ir tiesiog neapgaudinėti mokslo bendruomenių, o realiai atsižvelgti į Lietuvos nacionalinį interesą plėtoti mokslinius tyrimus, nepertraukiamai palaikyti ir kelti studijų kokybę. Klaipėdos universiteto Senatas, išreikšdamas susirūpinimą pirmiausiai visa Klaipėdos universiteto bendruomene, dar ir dar kartą atkreipia dėmesį į nepatenkinamą Lietuvos švietimo ir mokslo finansavimą ir kviečia valstybę valdančiuosius pakeisti požiūrį iš esmės į Lietuvos ateitį – jaunus žmones.

Klaipėdos universiteto Senatas kviečia pagarbiam, abipusiai įpareigojančiam susitarimui, manydamas, kad streikas yra kraštutinė priemonė ginant Lietuvos ir  savo interesus.