LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
KU rektoriaus prof. dr. Artūro Razbadausko sveikinimas Vasario 16-osios proga

Vasario 16-oji mums jau tapo laisvės simboliu ir sinonimu. Tai mūsų visų šventė, primenanti, kokia didžiulė dovana yra gyventi savo valstybėje, kurios idėja paremta laisvės idealais. Būkime verti Lietuvos laisvės ir jos gynėjų pasiaukojimo.

Tvirtai tikėdamas mūsų dvasia, Vasario 16-osios proga linkiu vienybės, ryžto, išminties.  Darniu bendravimu, atsakingais darbais bei sprendimais kiekvieną dieną kurkime tokią Lietuvą, kurioje norėtų gyventi būsimos kartos.

Kartu darykime gerus darbus ir didžiuokimės Tėvyne.

KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas.