LT   |   EN      Mano KU   |   
KU rektoriaus posto siekia 6 kandidatai
17-09-2018

Rugsėjo 17 d. baigėsi terminas, kurio metu buvo galima pateikti dokumentus dalyvauti viešame konkurse Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigoms užimti. Iš viso sulaukta 6 prašymų.

Kandidatų vardai ir pavardės paaiškės rugsėjo 18 d., po uždaro rektoriaus rinkimų komisijos posėdžio.

“Posėdžio metu bus atplėšti vokai, tikrinama, ar visi privalomi dokumentai yra pateikti. Tuomet, abėcėlės tvarka bus sudarytas kandidatų sąrašas ir kartu su dokumentais perduotas Senatui bei universiteto Tarybai.

Kandidatams bus išsiųsti kvietimai dalyvauti atvirame Tarybos posėdyje, kuris vyks rugsėjo 28 d.“, – sakė rektoriaus rinkimų komisijos narė Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė.

Asmuo, pretenduojantis užimti rektoriaus pareigas, turi būti nepriekaištingos reputacijos, turintis mokslo laipsnį arba pripažintas menininkas bei turintis pedagoginės ir vadybinės patirties, žinoti Klaipėdos universiteto Statutą. Pretendentas turi turėti ne žemesnę nei trečią valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.

Rugsėjo 28 d. atvirame Tarybos posėdyje pretendentai prisistatys Klaipėdos universiteto Tarybai, Senatui, bendruomenei.

Rektoriaus rinkimai numatomi spalio mėn. viduryje.

Iš Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigų pasitraukus prof. habil. dr. Eimučiui Juzeliūnui, nuo š. m. gegužės 2 d. universitetui vadovauja laikinai išrinktas rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas.