LT   |   EN      Mano KU   |   
KU rektoriaus išrinkti nepavyko
15-10-2018

Pirmadienį, spalio 15 d., į uždarą posėdį rinkosi Klaipėdos universiteto (KU) taryba. Slaptu balsavimu buvo renkamas universiteto vadovas. Po dviejų įvykusių balsavimų rektoriaus išrinkti nepavyko.

KU Tarybą sudaro 9 nariai. Tam, kad būtų išrinktas KU rektorius už vieną kandidatą turėjo balsuoti bent 6 KU Tarybos nariai.

„Pirmajame ture neišrinkus rektoriaus, į antrąjį pateko du kandidatai: prof. dr. Artūras Razbadauskas ir  prof. dr. Viktoras Senčila. Deja, rektorius šiandien nėra išrinktas. Nė vienas iš kandidatų nesurinko reikiamo balų skaičiaus. Tad teks rengti dar vienus rinkimus“, – sakė KU tarybos pirmininkas Vytautas Grubliauskas.

Priminsime, jog dėl KU rektoriaus posto varžėsi 6 kandidatai: doc. dr. Stefan Kirchner (Laplandijos universitetas, Arkties centras); doc. dr. Marius Lanskoronskis (Mykolo Romerio universitetas, Ekonomikos ir verslo fakultetas); prof. dr. Artūras Razbadauskas (laikinai einantis Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas); prof. dr. Viktoras Senčila (Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius); prof. dr. Rimantas Stašys (Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto, Vadybos katedros vedėjas); prof. Sigitas Vaitkevičius (Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinio centras).

Artėjant rinkimams prof. dr. Rimantas Stašys atsiėmė dokumentus ir rinkimuose nebedalyvavo.

Prieš KU tarybos balsavimą, kiekvienam pretendentui, buvo skirta po 30 min. Per šį laiką KU tarybos nariams kandidatai turėjo galimybę pristatyti save bei parengtą 5 metų programą. Šia galimybe doc. dr. Stefan Kirchner nepasinaudojo ir į posėdį neatvyko.

Primename, kad iš KU rektoriaus pareigų pasitraukus prof. habil. dr. Eimučiui Juzeliūnui, nuo š. m. gegužės 2 d. universitetui vadovauja laikinai išrinktas rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas. Viešasis tarptautinis konkursas, KU rektoriaus rinkimams, buvo paskelbtas š. m. liepos 10 d.