LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
KU Rekreacijos ir turizmo katedra pradeda vykdyti ES Pietų Baltijos regiono projektą

Rekreacijos ir turizmo katedra pradeda vykdyti ES Pietų Baltijos regiono bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programos QUISST projektą

Šiuolaikinė rekreacijos ir turizmo industrija susiduria su dideliais sunkumais pritraukiant į pajūrio turizmo sektorių kvalifikuotus darbuotojus, kurie tinkamai išmanytų darnios plėtros ypatumus. Tai ypač svarbu Pietų Baltijos regione, kur atsakingo, darnaus ir tausojančio turizmo paslaugos yra vis svarbesnės pajūrio kurortų ir saugomų teritorijų konkurencingumui užtikrinti.

ES Pietų Baltijos regiono bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programos QUISST projektas (Qualification Upgrading In Sustainable Seaside Tourism – liet. Darnaus pajūrio turizmo gebėjimų ugdymas), kurį pradeda vykdyti KU Rekreacijos ir turizmo katedra, padės efektyviau taikyti kompleksines priemones rengiant kvalifikuotus turizmo sektoriaus specialistus darnios plėtros kontekste, prisidės sprendžiant kitas Pietų Baltijos pajūrio turizmo plėtros problemas ir užtikrinant pajūrio kurortų bei saugomų teritorijų atitikimą „Kokybiško kranto“ ir „Mėlynosios vėliavos“ žymenims.