LT   |   EN      Mano KU   |   
KU vykdys projektą „Jūrinių konteinerių sumanios bevielės saugumo sistemos ir metodo sukūrimas  bei eksperimentinis testavimas“
31-08-2020

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-291 patvirtintos gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių paraiškų, pateiktų pagal 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus.  Sąraše – Klaipėdos universiteto projektas „Jūrinių konteinerių sumanios bevielės saugumo sistemos ir metodo sukūrimas  bei eksperimentinis testavimas“.

Projekto anotacija. Augant jūrinių konteinerių srautams ypač Baltijos regione, tampa vis sudėtingiau tinkamai reaguoti į krovinio ir kitus saugumo pažeidimo atvejus. Šiuolaikinės saugumo sistemos praranda savo efektyvumą, dėl to atsiranda saugumo užtikrinimo spragos terminaluose. Naujausios technologinės priemonės leidžia pasiekti aukštesnį saugumo lygmenį, bei užtikrinti realaus laiko konteinerių stebėseną ir saugumo pažeidimo atvejų prognozę be žmogaus įsikišimo. IoT and DI naudojami metodai leidžia ne tik apjungti daug vartotojų į bendrą sistemą, bet ir naujų bevielio ryšio standartų, didžiųjų duomenų įvairiarūšės analizės/analitikos algoritmų ir dirbtinio intelekto pagrindu sukurti visiškai naują saugumo užtikrinimo terpę/infrastruktūrą terminalams ir atitinkamoms tarnyboms.

Programa. 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos   priemonės 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“ tikslas – plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias įgyvendinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programą, ir skatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti MTEP veiklas, turinčias komercinį potencialą.

Projekto komanda susidės iš 3 KU JTI ir 3 Ostravos technikos universiteto (Čekija) mokslo darbuotojų. Bus siekiama gerinti mūsų tarptautinius mokslinius ryšius su Čekijos Ostravos technikos universitetu. Su Čekais bendraujame jau 8 metus.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0001) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Projekto biudžetas:  553 462,23 Eur.

Projekto vadovas: Dr. Sergej Jakovlev.